Meer met film in de klas: filmdidactiek voor het basisonderwijs

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Iedereen kijkt wel eens een film: in de bioscoop, onderweg op je smartphone of een avondje thuis op de bank. De kans is groot dat jij zo nu en dan ook een film kijkt met je klas, bijvoorbeeld om de aandacht van leerlingen te richten, een onderwerp te introduceren of ter ontspanning. Je kunt echter nóg meer uit film halen. Zo draagt film op verschillende manieren bij aan de verrijking van het wereldbeeld en het zelfbeeld van leerlingen. In deze cursus worden zes manieren geïntroduceerd waarop leerlingen van film kunnen leren.

Daarnaast kun je werken aan de filmvaardigheden van leerlingen. Je gaat kijken naar de korte film Mina Moes (15 minuten) en je leert hoe je les kunt geven aan de hand van deze film. Na deze voorbeeldles ontdek je waar en hoe je geschikte films kunt vinden om in je klas te gebruiken, zowel voor de onderbouw, de middenbouw als de bovenbouw. Zo kun je direct aan de slag met het geven van een bestaande les of het ontwikkelen van je eigen les.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • film betekenisvol inzetten in je klas.
 • leerlingen op zes manieren laten leren van film.
 • de filmvaardigheden van leerlingen verbeteren.
 • films en activiteiten vinden die passen bij je groep en je lesdoel.

Auteur

 • Margreet Cornelius

  Margreet Cornelius is senior projectleider bij het Netwerk Filmeducatie, een netwerk van leraren, filmmakers en filmfestivals en filmtheaters, gecoördineerd door het Eye Filmmuseum. Ze stond tien jaar voor de klas in Amsterdam als leraar in het basis- én voortgezet onderwijs totdat ze de kans kreeg om haar passie voor film met het onderwijs te combineren bij Movies that Matter.

  Margreet ziet film als een geweldig didactisch hulpmiddel voor allerlei vaardigheden. Door film te kijken kunnen complexe maatschappelijke vraagstukken in een mooi klein verhaal beter begrepen (én onthouden) worden. Het bespreken van film met leerlingen zorgt er daarnaast voor dat zij woorden kunnen geven aan gevoelens en smaak, hun vocabulaire vergroten, kritisch leren kijken, etc. Margreet vindt niets leuker dan een film maken met leerlingen. Zo werken leerlingen aan hun technische en creatieve vaardigheden, maar vooral ook aan samenwerken en plannen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht