Toetsing: wat is waardevolle informatie om te verzamelen?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd. 

Preview

Leerdoelen

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd. 

Auteur

 • dr. Karen Heij

  Vanaf de afronding van haar studie Toegepaste Taalwetenschappen aan de katholieke universiteit Nijmegen in 1988, heeft Karen Heij zich beziggehouden met taal en toetsing. Karen was tot maart 2016 directeur en eigenaar van bureau ICE, waar zij een belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de IEP Eindtoets. Karen stond tevens aan de basis van de ontwikkeling van toetsen voor Nederlands als Tweede Taal, zoals het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal en de diverse generaties inburgeringsexamens, in eerste instantie gebaseerd op de NT2-niveaus. Later heeft zij meegewerkt aan de totstandkoming van het Raamwerk Nederlands als tweede taal. En was gesprekspartner voor diverse ministers en ministeries als ook voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE) inzake taaltoetsing. Met Bureau ICE heeft zij gewerkt aan de ontwikkeling van toetsen voor moderne vreemde talen (MVT) gerelateerd aan het Common European Framework of References for Languages (CEF) en toetsen van taal en rekenen gerelateerd aan de Referentieniveaus, met name voor (v)mbo. In het middelbaar beroepsonderwijs heeft ze nieuwe vormen van examinering ontwikkeld en mbo-instellingen begeleid bij het opzetten van kwalitatief hoogwaardige vormen van examinering en verantwoording daarvan. 

  Momenteel werkt zij als zelfstandig toetsexpert Parrhesia Onderwijsadvies en is zij in 2021 gepromoveerd op de eindtoets PO. Haar promotieonderzoek voerde ze uit als buitenpromovendus bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in de periode van december 2017 tot december 2020 (gepromoveerd op 21 april 2021).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht