Handelingsgericht werken: ouders en leerlingen betrekken als het moeilijk gaat

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Als het lukt om in de basis handelingsgericht te werken, dan werk jij doelgericht samen met collega’s, ouders en leerlingen. Dit zorgt ervoor dat jij als leerkracht grip hebt op je groep en op je aanbod. Zodra een leerling het moeilijk heeft op school, wordt dit gezamenlijk gesignaleerd, geanalyseerd en aangepakt. Maar hoe doe je dat? In deze cursus leer je hoe de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW) je kunnen ondersteunen in de samenwerking en communicatie met ouders als hun kind het moeilijk heeft op school.

Het belang van ouderbetrokkenheid komt aan bod, evenals de manier waarop ouders het onderwijs aan hun kind en jou als leerkracht kunnen steunen. Tien aandachtspunten geven de school én ouders houvast tijdens de gesprekken. Een werkwijze in zes stappen concretiseert een overleg met ouders en eventuele andere onderwijsprofessionals. Visualiseren – samen tekenen en schetsen – is goud waard in deze gesprekken. Hier krijg je enkele voorbeelden van te zien. Ook komt de rol van de leerling aan bod: hoe betrekken we het kind erbij?

In de E-WISE cursus Handelingsgericht werken: de 7 uitgangspunten maak je kennis met de uitgangspunten van HGW en leer je hoe je daarmee aan de slag kunt. We raden je aan om eerst deze cursus te volgen als je nog niet bekend bent met handelingsgericht werken.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • lastige gesprekken met ouders voorbereiden, voeren en evalueren.
 • leerlingen betrekken bij lastige gesprekken met ouders.
 • visualisaties benutten in de samenwerking met ouders en leerlingen.

Auteur

 • drs. Noëlle Pameijer

  Noëlle Pameijer was 17 jaar werkzaam in het speciaal basisonderwijs (Annie M.G. Schmidtschool). Sinds 2000 is zij als kinder- en jeugdpsycholoog werkzaam bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita en de Stichting Elan in Onderwijs (Hilversum e.o.). Noëlle ondersteunt leerlingen, schoolteams en ouders door samen met hen handelingsgerichte diagnostiek (HGD) te verrichten. Ook werkt ze als trajectbegeleider met handelingsgericht arrangeren (HGA). Daarnaast ondersteunt Noëlle scholen bij de implementatie van handelingsgericht werken (HGW) en ouderbetrokkenheid.

  Noëlle schreef boeken over HGW in het basis- en voortgezet onderwijs en over HGD in de jeugdzorg en het onderwijs. Samen met ouders schreef zij het boek “Met plezier naar school! De onmisbare rol van ouders in het succes van kinderen” (2021). Verder geeft Noëlle trainingen, cursussen, workshops en lezingen in Nederland, Ierland, Vlaanderen en Zweden. Ga voor meer informatie naar hgw-noelle-pameijer.nl.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht