Aan de slag met handschriftonderwijs

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Steeds meer kinderen hebben schrijfproblemen, variërend van pijn in de hand tot een onleesbaar handschrift. Door onvoldoende oefening, instructie en thuisonderwijs zijn er grote verschillen in handschriftontwikkeling ontstaan. In deze cursus vertellen Ingrid van Bommel en Maud Lapien aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde inzichten hoe je die verschillen in jouw klas kleiner maakt. Ze gaan in op het belang van leren schrijven met de hand, hoe je leren schrijven bevordert en hoe je leerlingen met schrijfproblemen selecteert en ondersteunt. Zo leer je al jouw leerlingen met plezier soepel en leesbaar schrijven.

De kennisbasis voor deze cursus vind je in het boek ‘Aan de slag met handschriftonderwijs. Over het belang van leren schrijven met de hand’ (Overvelde & Nijhuis-van der Sanden, 2019).

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • het belang van schrijven en handschriftontwikkeling uitleggen
 • signaleren of een kind toe is aan schrijven in de onderbouw
 • een dynamische pengreep aanleren in de onderbouw
 • de keuze voor blok- of verbonden schrift onderbouwen
 • lettervormen aanleren en oefenen in de middenbouw
 • het handschrift verbeteren in de midden- en bovenbouw
 • bepalen wanneer en naar wie je een leerling met schrijfproblemen doorverwijst

Auteur

 • Ingrid van Bommel

  Ingrid van Bommel is kinderfysiotherapeut en heeft ruim 30 jaar ervaring in de behandeling van kinderen met schrijfproblemen in zowel de eerste- als de tweedelijnszorg.

  Ingrid werkt als docent binnen SchrijvenNL, de opleiding kinderfysiotherapie in Breda, de Master Educational Needs in Den Bosch, geeft trainingen bij de Pearson Academie en doet verschillende onderzoeksactiviteiten op het gebied van schrijven. Zij is mede-auteur van het boek 'Aan de slag met handschriftonderwijs', het Evidence Statement 'Kinderen met motorische schrijfproblemen' en SOS-2-NL en eerste auteur van 'Samen Aan de Slag met Schrijven', de SASS groepsinterventie voor kinderen met handschriftmoeilijkheden in groep 3 en 4. Daarnaast zit Ingrid in de werkgroep DCD eerstelijn van de NVFK, is zij intervisiecoach en is zij verantwoordelijk voor het label motoriek van het onderwijstijdschrift 'De wereld van het Jonge Kind'.

 • Maud Lapien

  Maud Lapien is motorisch specialist voor Montessori Tilburg, waar zij leerlingen ondersteunt op het gebied van de motorische ontwikkeling en docenten begeleidt tijdens dit proces in de klas. Daarnaast is zij docent Handschriftonderwijs en schrifteducatie bij FKE (Fontys Kind en Educatie) in Den Bosch en Venlo, docent Master Educational Needs (Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg) en auteur van het boek 'Meer ruimte voor Motoriek'.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht