Financieel management: de basis voor goed onderwijs

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Werk jij als staffunctionaris aan het financiële beleid en de financiële administratie op jouw school? De financiële dimensie is een belangrijk onderdeel van het onderwijskundig leiderschap, maar binnen het primair onderwijs beschouwt men het echter vaak als een beperkende factor. Iedereen herkent de continue behoefte aan additionele geldmiddelen. Wellicht zorgt de onbekendheid met de materie ervoor dat het thema onbemind is. Daarom laat Cock Raaijmakers, specialist op het gebied van financieel management in het onderwijs, in deze cursus zien dat een aanpassing van de financiële attitude ervoor kan zorgen dat de financiële dimensie niet slechts beperkend, maar ook faciliterend kan werken.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • de verschillende financiële denkniveaus van elkaar onderscheiden.
 • de planning- en controlcyclus toepassen binnen jouw school.
 • de instrumenten die een rol spelen bij financiële rapportages gebruiken.
 • de financiële planning van jouw school invulling geven.
 • de geplande beleidsaccenten financieel vertalen.
 • de bijgevoegde financiële rapportages gebruiken.
 • stappen zetten in het bereiken van de juiste financiële attitude.

Auteur

 • Cock Raaijmakers

  Toen Cock Raaijmakers in de afstudeerfase van zijn studie economie inviel voor een zieke docent, startte zijn onderwijscarrière die tot de dag van vandaag voortduurt. Cock zijn werkzaamheden als docent en directeur mondden uit in werkzaamheden als zelfstandig adviseur, opleider en interim-directeur. Onderwijservaring en financiële kennis bleken een gouden combinatie voor het ontwikkelen van publicaties en trainingen. Zo zorgt Cock voor kennisverdieping binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en in schoolleidersopleidingen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht