Verrijkingstrajecten voor (hoog)begaafde leerlingen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Als (hoog)begaafde leerlingen niet voldoende worden uitgedaagd, gaan zij zich vervelen. Dit leidt vaak tot demotivatie, ongewenst gedrag en zelfs tot fysieke klachten. Ook bestaat het risico dat deze leerlingen zich aanpassen aan de rest van de groep, waardoor ze gaan onderpresteren. Met verrijkingstrajecten daag je bovengemiddeld intelligente leerlingen uit en doe je een beroep op hun intelligentie, interesses en creativiteit. Hierdoor gaan ze weer met plezier naar school.

In deze cursus leer je hoe je de lesstof in jouw klas verrijkt. Daarvoor moet je eerst de lesstof indikken (compacten) om tijd vrij te maken voor twee vormen van verrijking: verdieping en verbreding. Er wordt aandacht besteed aan de eisen waaraan goed verrijkingsmateriaal moet voldoen. Daarbij worden tal van boeken, websites en materialen aanbevolen. Ook leer je wat een rijke leeromgeving is en hoe je deze voor jouw hele klas creëert. Zo motiveer je al jouw leerlingen en daag je hen uit op hun eigen niveau.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • de lesstof die jij aanbiedt divergent compacten, convergent compacten en verrijken.
 • de integrerende didactiek toepassen.
 • een rijke leeromgeving creëren door te verdiepen en te verbreden.
 • een les of een opdracht ontwerpen of verrijken met de taxonomie van Bloom.
 • goed verrijkingsmateriaal selecteren.

Auteur

 • Manda Ophuis

  Manda Ophuis is sinds 2007 werkzaam in het onderwijs. Na de PA TOP en de M SEN Remedial Teaching heeft ze haar weg gevonden naar het HB-onderwijs. Ze is voltijd HB-leerkracht en HB-specialist in groep 6/7 op OBS Joseph Haydn te Groningen.

  Niet zozeer de didactische kant van het vak sprak haar aan, maar juist de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Die ontwikkeling ligt volgens Manda ten grondslag aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Haar onderwijsmotto: ‘Het kind is de norm, niet de toets of de methode.’

  "Pas wanneer een kind goed functioneert in zijn ‘zijn’, kan hij tot leren komen en zijn volledige potentieel benutten. Dit zie je vooral bij onderpresterende, faalangstige en/of perfectionistische hoogbegaafde kinderen. De uitdaging aangaan met deze kinderen is fantastisch!"

 • Luke van Akkeren

  Vanaf de eerste dag dat Luke van Akkeren in een HB-klas werkte, voelde hij een klik met de kinderen op het gebied van spontane humor, vragen stellen, het maken van snelle denkstappen en verwonderen. De klas voelde voor hem als een plek waar hij al zijn ervaring, kennis, flexibiliteit en creativiteit als leerkracht samenkwam.

  Voor Luke is het belangrijkste van goed onderwijs het écht zien van kinderen. Pas als je kinderen eerst probeert te begrijpen, kun je ze helpen en coachen in hun ontwikkeling. Dat is wat hij elke dag in zijn klas probeert te doen. Kinderen elke dag zien groeien maakt hem enthousiast en geeft hem energie. Daarom vindt Luke leerkracht zijn het mooiste vak van de wereld.

  Als HB-specialist probeert Luke dagelijks het verschil te maken voor hoogbegaafde kinderen. Dit doet hij al een aantal jaren met veel plezier in groep 7/8 op OBS Joseph Haydn te Groningen.

  "Ik ondersteun en begeleid kinderen in de ontwikkeling van hun talent, zodat ze door de inzet hiervan gelukkiger en succesvoller kunnen worden."

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht