Morele vorming: filosoferen over ethische vragen in de klas

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

We willen kinderen als goede burgers afleveren, die niet pesten en die het verschil tussen goed en slecht kennen. In multidiverse klassen is het niet altijd duidelijk welk morele kader (vanuit welke religie) je precies moet aandragen en lijken culturen soms te botsen. We willen op school graag aan morele vorming doen, maar wat moet je jouw leerlingen precies vertellen? Als leerkracht kun je je leerlingen laten nadenken over morele vraagstukken en hun eigen wijsheid laten ontwikkelen.

Hoe lok je die morele vorming bij je leerlingen uit? Door filosofische vragen te stellen en door erover te filosoferen. Leerlingen moeten leren nadenken over wat wijsheid precies is. Zonder zelf dogmatisch zijn, probeer je jouw leerlingen niet van buitenaf te boetseren naar jouw beeld van een goed mens, maar laat je jouw leerlingen zichzelf vormen.

In deze cursus bespreekt Sabine Wassenberg wat ethiek en morele vorming is. Daarnaast geeft ze tips om te filosoferen met kinderen en vertelt ze hoe je van een heikel onderwerp een ethisch gesprek maakt.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • aan de slag met de tips en tricks voor een filosofisch gesprek in de klas.
 • filosofische en ethische vragen onderscheiden van niet-filosofische vragen.
 • met ethische vragen heikele onderwerpen aansnijden.
 • verder filosoferen met betrekking tot morele vorming.

Auteur

 • Sabine Wassenberg

  Sabine Wassenberg (1981) voltooide haar studie wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam in 2004. Als filosoof richtte zij zich vooral op persoonlijk geluk. Wat is zelfliefde eigenlijk en hoe moeten we dat voor elkaar krijgen? Behalve zelf geluk vinden, heeft zij het altijd fascinerend en bevredigend gevonden om naar andere mensen te luisteren, hen werkelijk te begrijpen en hen ook nog eens te kunnen helpen.

  Inmiddels werkt zij meer dan tien jaar als kinderfilosoof. "Ik filosofeer met kinderen op scholen en geef hierover workshops en trainingen aan leerkrachten. Hiermee heb ik jarenlang bijgedragen aan de organisatie WonderWhy en nu doe ik dit op eigen titel. Over deze ervaringen in de klas van de afgelopen tien jaar schreef ik het boek 'Kinderlogica'. Ook produceerde ik met Maaike Merckens twee educatieve titels, namelijk 'Ik zag twee beren filosoferen' en 'Ik zag twee apen wetenschapen' voor leerkrachten om als handboek te gebruiken bij het filosoferen in de klas."

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht