Gesprekken met kinderen (en ouders)

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Een kindgesprek kan soms best ingewikkeld zijn, zeker als er ouders bij zijn. Het is een ander soort gesprek dan de praatjes die je met leerlingen maakt op spontane momenten. Hoe zorg je ervoor dat je in jouw kindgesprekken verbinding maakt met je leerlingen en hen ondersteunt in hun leerproces?

In deze cursus leer je hoe je in kindgesprekken de motivatie, het zelfbeeld en de metacognitie van de leerling kunt versterken. Ook ga je aan de slag met sociaal ontwerpend leren, waarbij je de leerling betrekt bij het ontwerpen van zijn eigen leerproces. In kindgesprekken kun je hier vervolgens stapsgewijs op reflecteren en de leerling van passende feedback voorzien.

Je krijgt hiervoor diverse gesprekstechnieken aangereikt. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden zie je hoe je deze technieken kunt toepassen en welke valkuilen daarbij op de loer liggen. Na het volgen van deze cursus heb je voldoende handvatten om betere kindgesprekken te voeren.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • diverse gesprekstechnieken toepassen om de kwaliteit van je kindgesprekken te verhogen.
 • de motivatie, het zelfbeeld en de metacognitie van leerlingen versterken.
 • leerlingen betrekken in het ontwerpen van hun eigen leerproces.
 • het onderwijskundig partnerschap met ouders versterken.

Auteur

 • Lotte de Rooij

  Lotte de Rooij werkt ruim 10 jaar als adviseur en opleider in het primair onderwijs en voor integrale kindcentra. Haar specialisatie heeft betrekking op onderwijsontwerpen die zich richten op de versterking van de intrinsieke motivatie en de autonomie van kinderen. Ze werkt veel met leerkrachtenteams - soms ook samen met pedagogisch medewerkers - om hun primaire processen zo te ontwerpen dat kinderen ruimte ervaren en zich gezien voelen. Lotte werkt volgens de principes van Sociaal Ontwerpend Leren van het Expertisecentrum Mevolution. Ze werkt aan het versterken van de metacognitie en het zelfsturend leren van kinderen. Dit doet ze via workshops, trainingen en opleidingen voor leerkrachten. Ze legt hierbij de verbinding met de schoolontwikkeling en de kwaliteitszorg, zodat deze manier van werken verankerd wordt in de school of het kindcentrum.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht