Medezeggenschap in het primair onderwijs

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd. 

Preview

Leerdoelen

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd. 

Auteur

 • Philippe Abbing

  In zijn werk als bestuurder bij de Algemene Onderwijsbond heeft Philippe Abbing veel te maken met medezeggenschap. Het is een belangrijk orgaan waarin geregeld wordt dat er tegenspraak is op beleid, of meespraak, hoe je het maar bekijkt. Voorheen heeft Philippe 24 jaar voor de klas gestaan en heeft hij de helft van zijn carrière op school een taak in de medezeggenschap gehad. Ook heeft Philippe drie jaar een landelijk project ter versterking van medezeggenschap geleid, waar hij vooral veel heeft geleerd over het kijken vanuit de bril van de ander. Goede medezeggenschap kun je leren!

 • Ellen Scholten

  Mijn naam is Ellen Scholten. Ik heb 24 jaar als leerkracht en directeur gewerkt bij een PO/VO bestuur. Daarnaast ben ik 10 jaar hoofdbestuurder van het Primair Onderwijs geweest bij de AOb.

  Als rayonbestuurder onderhoud ik de contacten met alle besturen in het primair onderwijs (PO) in Gelderland, Overijssel en Flevoland. Ik kijk mee of besturen zich houden aan de cao en komt in actie op het moment dat er een verandering of probleem ontstaat. Er wordt dan een decentraal gemeenschappelijk overleg (DGO) gevoerd met de werkgever. Tijdens deze overleggen met de werkgevers hou ik de arbeidsvoorwaarden van alle leden in de gaten en komt daar voor op. Daarnaast is de rayonbestuurder het aanspreekpunt voor de leden als er een collectieve zaak is, dat wil zeggen alles wat meer mensen betreft. Dat kan zijn afspraken over het werkverdelingsplan, een conflict tussen team en directie, discussie over duurzame inzetbaarheid, professionalisering, etc.

 • Mark van Essen

  Mijn naam is Mark van Essen. Ik ben (ruim) 20 jaar geleden begonnen in het VO als docent economie en doe dat nog steeds. Ik heb ondertussen veel dingen gedaan in onderwijsland; ik heb zelf 12 jaar in de GMR gezeten, waarvan 10 als voorzitter, heb examenconstructie gedaan voor het CITO, ben redacteur Leraar24 geweest en nog wat andere dingen. Ik ben sinds 2018 actief voor de AOb en houd me sinds die tijd o.a. bezig met medezeggenschap en heb in die rol al vele gesprekken met diverse medezeggenschapsraden gevoerd en vele vragen van de mr-en met een servicepakket bij de AOb beantwoord. Verder voer ik daarnaast sinds kort ook gesprekken met besturen, bijvoorbeeld bij fusies of als de CAO niet op de juiste wijze gehanteerd wordt en probeer op die manier de belangen van de AOb-leden (en ander onderwijspersoneel) te behartigen.

 • Nicole ter Harmsel

  In mijn werk als teamleider van de afdeling medezeggenschap bij de Algemene onderwijsbond heb ik veel te maken met medezeggenschap. Medezeggenschap is een wettelijk geregeld recht van onder andere ouders en personeelsleden om mee te denken en betrokken te zijn bij het beleid op school, een belangrijke plek van invloed.

  Voorheen heb ik 16 jaar voor de klas gestaan in het basisonderwijs en daar betrokken geweest bij de medezeggenschapraad. De medezeggenschapsraad, een plek waar je mee kunt spelen, denken en bepalen. Loesje: Als je niet meespeelt, ben je nooit aan zet.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht