Wat kleuters nodig hebben

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Ben jij een startende leerkracht of heb je nog weinig ervaring met kleuteronderwijs? In deze cursus leer je dat kleuters om een andere aanpak vragen dan oudere kinderen. De typische kenmerken van jonge kinderen liggen daaraan ten grondslag. We zoomen daar in deze cursus op in. Je ontdekt hoe je met jouw onderwijs daarbij aan kunt sluiten. Ook leer je hoe je het beste uit ieder kind in de kleuterfase haalt. De kleuters zelf leveren daarbij het belangrijkste aandeel, maar de rol van de leerkracht is zeker niet uit te vlakken. Na het volgen van deze cursus weet je precies wat kleuters nodig hebben.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • kleuters passend onderwijs bieden.
 • het spel van kleuters begeleiden en stimuleren.
 • de ontwikkeling van kleuters observeren en registreren.
 • betekenisvolle interacties met kleuters aangaan.
 • een rijke en uitdagende speelleeromgeving creëren.

Auteur

 • Helma Brouwers

  Helma Brouwers is pedagoog/onderwijskundige. Ze begon haar carrière als kleuterleidster en doceerde daarna vele jaren onderwijskunde op diverse opleidingen voor leraren. Ze schreef Kiezen voor het jonge kind dat op veel pabo’s als handboek gebruikt wordt. Dit boek laat zien hoe je kinderen in de kleuterleeftijd het beste begeleidt en hoe je kansen benut om uit ieder kind het beste te halen. Dit met behoud van de natuurlijke onderzoeksdrang en nieuwsgierigheid die kenmerkend zijn voor kinderen in deze leeftijdsfase.

  Helma Brouwers geeft regelmatig lezingen over het werken met jonge kinderen en ze adviseert en begeleidt kleuterleerkrachten. Ze is betrokken bij de werkgroep Early Childhood Education and Care (ECEC) van de Europese Commissie en ze is bestuurslid van de Alliance for Childhood.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht