Creatieve processen begeleiden in de klas

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Wil je als leerkracht, of liever nog als school, de creativiteit van je leerlingen stimuleren? Dat kan in allerlei vormen. Het is fijn als je daarbij als team werkt vanuit een gezamenlijke visie. Wanneer ieder teamlid hetzelfde verstaat onder het begrip creativiteit en dezelfde taal spreekt, dan begrijp en verstevig je elkaars werk en ervaren leerlingen samenhang.

In deze cursus staat het kunnen toepassen van kennis over creatieve processen centraal, met als doel dat je leerlingen stapsgewijs kunt begeleiden. Het gaat hierbij niet alleen om beeldende activiteiten, maar ook om bijvoorbeeld muziek, dans, drama, stellen en zelfs rekenen, natuur en techniek. Kortom, je kunt de creativiteit van leerlingen bij veel verschillende disciplines stimuleren. Je maakt kennis met de negen stappen van het creatief procesmodel (De Jong, 2014). Daarna leer je die stappen zelf te herkennen en toe te passen. De docenten Lydia de Jong en Dirkje Martens lichten dit toe met beelden uit de klas.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • activiteiten ontwerpen die de creativiteit van leerlingen stimuleren.
 • de negen stappen van het creatief procesmodel (De Jong, 2014) toepassen in je klas.
 • het verloop van creatieve processen herkennen.
 • leerlingen tijdens hun creatieve proces begeleiden.

Auteur

 • Lydia de Jong

  Lydia de Jong is opleidingsdocent en muziekpedagoog aan de pabo van Avans Hogeschool in Breda. Zij startte haar onderzoek naar kennis over creatieve processen in de kenniskring ‘De innovatieve opleidingsschool’. Daarna zette zij haar onderzoek voort binnen alle thema’s van de Masteropleiding ‘Leren en Innoveren’ aan Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool. De opgedane ervaringen geeft ze al een aantal jaren door aan (aanstaande) leerkrachten basisonderwijs. 

 • Dirkje Martens

  Dirkje Martens heeft voor haar afstudeeronderzoek ‘creatief denken en handelen in de bovenbouw’ onderzocht. Met dit onderzoek is zij in 2022 geëindigd binnen de top drie van de OnderwijsTopTalentPrijs. In de vier jaar waarin zij als onderwijsassistent werkte was het coördineren en begeleiden van ‘creatief groepsoverstijgend werken’ in de midden- en bovenbouw een van haar belangrijkste taken. Na vervolgens drie jaar als leraarondersteuner werkzaam geweest te zijn, staat zij nu sinds 2019 zelf als leerkracht voor de klas.

  “Creativiteit is veel meer dan alleen iets met je handen maken. Leerlingen die helemaal niet van handvaardigheid of tekenen houden laat ik dit graag ontdekken. Het geeft mij energie dat ook zij dan intrinsiek gemotiveerd raken en met enthousiasme en overtuiging aan projecten werken. Ik daag mijn leerlingen uit met de zin: probeer het eens wél zo gek te bedenken!”

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht