In gesprek over het Onderwijsboek van het Jaar

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Op initiatief van de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) wordt jaarlijks de verkiezing ‘Onderwijsboek van het Jaar’ georganiseerd. In dit E-WISE Tafelgesprek gaan drie genomineerde auteurs voor de verkiezing van 2021 in gesprek met Wouter Siebers. De auteurs delen de meest interessante inzichten uit hun boek en geven praktische tips voor leraren.

De winnaar van het ‘Onderwijsboek van het Jaar 2021’ is Erken de ongelijkheid, mede geschreven door Mirjam Keyser. Zij vertelt over het gebrek aan erkenning van diversiteit in lerarenteams. Hiermee doen veel leraren zichzelf tekort en laten schoolleiders kansen liggen. Mirjam benoemt een aantal mogelijkheden om dit op te lossen.

Kees de Glopper gaat aan de hand van zijn boek Leer ze lezen in op de tekorten in het Nederlandse leesonderwijs, waarbij je als leraar tips krijgt om hier in jouw klas aan te werken.

Tot slot biedt Marinka Drost, auteur van het boek Focus op het leerproces met formatief evalueren, twee soorten brillen (RTTI en OMZA) om op een andere manier naar toetsresultaten te kijken en leerlingen gericht feedback te geven.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • jouw kwaliteiten beter inzetten door met je collega’s de ongelijkheid in jullie team te erkennen.
 • de leesvaardigheid van jouw leerlingen verbeteren aan de hand van enkele praktische tips.
 • RTTI en OMZA als instrumenten gebruiken om toetsen te analyseren en leerlingen gericht feedback te geven.

Auteur

 • Mirjam Keyser

  Mirjam Keyser behoort tot de eerste lichting die in 2013 is afgestudeerd aan de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) in Nijmegen. Daarna heeft ze een master Onderwijskunde afgerond. Vanuit de behoefte om een netwerk op te bouwen met andere academische leerkrachten en te werken aan het positioneren en het behartigen van de belangen van deze beroepsgroep, heeft ze samen met Hannah Bijlsma de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) opgericht en vijf jaar bestuurd. In die periode heeft ze veel geleerd over wat erbij komt kijken om de kracht van academische leraren optimaal te kunnen benutten in het werkveld. Mirjam en Hannah hebben hun missie doorontwikkeld naar het benutten van de diversiteit van alle leerkrachten binnen een team met al hun waardevolle, uiteenlopende expertise en in hun boek Erken de ongelijkheid (2021) hebben ze de kennis hierover gebundeld. Bij haar werk als projectleider van de nieuwe opleiding Pabo Jonge Kind Specialist van Fontys brengt Mirjam weer een nieuw type professionals het werkveld binnen. Ze hoopt dat ze er ter zijner tijd klaar voor zijn om deze experts optimaal in te zetten!

 • Kees de Glopper

  Kees de Glopper (1956) is hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek en onderwijs hebben betrekking op de ontwikkeling van, het onderwijs in en het gebruik en de consequenties van geletterdheid. Kees de Glopper studeerde Nederlandse Taal- en letterkunde (kandidaats) en Algemene Taalwetenschap (doctoraal) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde hij op het proefschrift Schrijven beschreven. Inhoud, opbrengsten en achtergronden van het schrijfonderwijs in de eerste vier leerjaren van het voortgezet onderwijs. Van 1980 tot 2001 werkte hij binnen de onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2001 is hij werkzaam in Groningen.

  Kees de Glopper is lid van het Meesterschapsteam Nederlands en was dat tot voor kort van de Raad voor de Neerlandistiek en van het bestuur van Levende Talen Nederlands.

 • Marinka Drost

  Marinka Drost is docent Nederlands en (taal)onderwijskundige en gespecialiseerd in leerprocessen. Zij heeft op verschillende scholen gewerkt als docent en leidinggevende. Marinka is één van de ontwikkelaars van de metataal voor cognitie (RTTI) en gedrag (OMZA). Zij heeft jarenlange ervaring met het implementeren van effectieve, formatieve leerprocessen en het geven van trainingen aan (leraren)opleidingen en schoolleiders in binnen- en buitenland met als doel het optimaal benutten van het potentieel van iedere leerling.

 • Wouter Siebers

  Wouter Siebers is leraar, leidinggevende en trainer binnen het onderwijs. In 2015 werd hij verkozen tot ‘leraar van het jaar primair onderwijs’. Op dit moment is hij onderwijsadviseur bij Expertis onderwijsadviseurs en projectleider bij Kwink: de methode voor sociaal-emotioneel leren. Daarnaast coacht hij leraren en teams bij uiteenlopende onderwijsvragen. Hij gebruikt co-teaching veelvuldig om samen met leraren actief aan leervragen te werken. Naast dat hij zelf co-teacher is, leidt hij leraren, ib’ers, specialisten en schoolleiders op tot co-teacher.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht