Taalgericht vakonderwijs voor geschiedenis

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Geschiedenis wordt door veel leerlingen als een lastig vak ervaren. Ze moeten vaak een moeilijke tekst lezen en daar vragen over beantwoorden. In deze cursus gaan Henrike Luijk en Hanneke Tuithof in gesprek over hoe het ook anders kan, namelijk door middel van taalgericht vakonderwijs. Het uitgangspunt van taalgericht vakonderwijs is dat je taaldoelen koppelt aan vakdoelen, waardoor geschiedenis begrijpelijker en leuker wordt voor leerlingen.

In deze cursus leer je de overkoepelende principes van taalgericht vakonderwijs kennen en wordt er ingezoomd op één didactische strategie: de win-windidactiek. Daarbij krijg je veel voorbeelden van werkvormen en boeken die je kunt gebruiken in je les. De complexe werkvorm ‘Wie is de dief?’, met verzetsheld Anton de Kom als onderwerp, is volledig uitgewerkt. Het complete materiaal van deze werkvorm is inbegrepen bij de cursus.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • werkvormen gebruiken waarmee je zowel aan taaldoelen als aan vakdoelen werkt.
 • historische vaardigheden van leerlingen verbeteren door aan taalvaardigheid te werken (en andersom).
 • de win-windidactiek inzetten om geschiedenis begrijpelijker en leuker te maken voor leerlingen.

Auteur

 • Henrike Luijk MA

  Henrike Luijk is docentopleider geschiedenis en aardrijkskunde aan de HU pabo (Hogeschool Utrecht). Zij geeft didactisch en inhoudelijk sterke colleges aan studenten uit de voltijd, deeltijd, academische pabo en zijinstroom. Daarnaast begeleidt ze studenten in hun opleiding en in hun stage. Ook is Henrike onderzoeker binnen het lectoraat ‘Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs’ van de Hogeschool Utrecht, waarbinnen ze zich verdiept in de voor- en nadelen van vakoverstijgend werken binnen de zaakvakken in het PO.

  Henrike is opgeleid als publiekshistoricus en eerstegraads geschiedenisdocent aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft eerder geschiedenis gegeven in het voortgezet onderwijs (vmbo - vwo). Daarnaast ontwikkelt ze lesmateriaal voor geschiedenis (PO en VO) in opdracht van uitgeverijen en voor nascholingen. Henrike is gespecialiseerd in actuele historische thema’s, zoals slavernij, feminisme en diversiteit.

 • dr. Hanneke Tuithof

  Hanneke Tuithof werkt als vakdidacticus geschiedenis bij het Departement voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en geeft onderwijs binnen de Graduate School of Teaching van de Universiteit Utrecht. Daarnaast was zij tot september 2020 lector didactiek van de gammavakken bij Fontys in Tilburg. Nu is zij hoofddocent curriculumvraagstukken PO en VO bij de Hogeschool Utrecht. Verder was Hanneke in 2019-2020 lid van de commissie herijking van de Canon van Nederland.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht