Leerlingen leren communiceren

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
  • Ruim 150 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Praktijkgericht

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd. 

Preview

Leerdoelen

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd. 

Auteur

  • Frans Hiddink

    Frans Hiddink is senior docent/onderzoeker bij het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid en de (academische) pabo van NHL Stenden Hogeschool. Hij is gepromoveerd op een praktijkgericht onderzoek naar de manieren waarop kleuters in kleine groepjes onderling en met de leerkracht problemen oplossen en redeneren. De laatste jaren richt hij zich op de manieren waarop leerkrachten constructief omgaan met de talige diversiteit in de klas, hoe leerkrachten en pabo-studenten gesprekken met en tussen leerlingen dialogischer maken en hoe je ontluikend schrijfgedrag in spel bevordert. Specifieke expertise heeft hij op het terrein van functioneel taalonderwijs, dialogische interactie, peerinteractie (tussen kleuters) en docentprofessionalisering.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
  • Ruim 150 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Praktijkgericht