Leerlinggericht levensbeschouwelijk onderwijs voor alle basisscholen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Leerlinggericht levensbeschouwelijk onderwijs is ontwikkeld als alternatief voor alle bestaande vormen van godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs, zoals die op openbare en bijzondere scholen gepraktiseerd werden (en nog steeds worden). De sterk veranderde maatschappelijke situatie en de andere pedagogische, culturele en levensbeschouwelijke opdracht voor alle basisscholen in de 21e eeuw nodigt alle leerkrachten uit om levensbeschouwing vorm te geven vanuit de leerling in plaats vanuit een levensbeschouwelijke traditie.

In deze cursus maak je kennis met belangrijke verhalen uit diverse levensbeschouwelijke tradities met het oog op de persoonlijke en sociale vorming van alle leerlingen. Door levensbeschouwelijk onderwijs leerlinggericht te maken, stel je leerlingen in staat om hun persoonlijke levensvisie, levensstijl en levenshouding te ontwikkelen. Zo kunnen alle leerlingen, ongeacht hun herkomst en culturele bagage, zich ontwikkelen tot betrokken, gepassioneerde en kritische burgers van de wereld van morgen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen stimuleren.
 • de grondlijnen van leerlinggericht levensbeschouwelijk onderwijs (symboliseren, dialogiseren en filosoferen) toepassen.
 • leerlinggericht levensbeschouwelijk onderwijs ontwerpen.

Auteur

 • dr. Bas van den Berg

  Dr. Bas van den Berg (1953) is muzisch theoloog en pedagoog, verhalenmaker en dichter. (www.basvandenberg.org). Zijn proefschrift, Speelruimte voor dialoog & verbeelding (2014), daagt uit tot dialogisch, creatief en reflexief levensbeschouwelijk leren en beoogt de levensbeschouwelijke ontwikkeling van alle leerlingen op de basisschool te stimuleren. Daarnaast ontwerpt Bas levensbeschouwelijk educatieve programma’s op maat voor diverse doelgroepen in wisselende culturele contexten.

  Zijn grote liefde is ‘spelen met bronverhalen’. Dat doet hij vanuit stichting De Zevende Hemel. Daarin werken professionals samen die religieuze inzichten combineren met artisticiteit. Ook is Bas actief bij Stichting Pardes, een stichting die kennis van de rijke joodse cultuur en religie (met name het speels en nieuwsgierig leren) toegankelijk maakt voor een breed publiek op basis van principes van dialogisch leren.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht