Metacognitie: draag bij aan de metacognitieve ontwikkeling van je leerlingen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Van (jonge) leerlingen in het primair onderwijs wordt steeds meer verwacht dat zij zich gedragen als actieve, zelfstandige leerders. Zij worden daarmee voor een groot deel verantwoordelijk gesteld voor hun eigen leerproces en schoolsucces. Om hierin succesvol te zijn, hebben leerlingen metacognitieve kennis en een repertoire aan metacognitieve vaardigheden nodig. In de basisschoolleeftijd is metacognitie nog onvoldoende ontwikkeld en kun je spontaan gebruik van metacognitie nog niet verwachten. Zorg ervoor dat je aandacht hebt voor metacognitie in zowel de klassikale instructie als bij de hulp aan individuele leerlingen. Er is buiten school een levendige markt ontstaan die de populaire term ‘leren leren’ als een geïsoleerd doel op zichzelf aanbiedt. Het is echter niet zinvol om vaardigheden los van inhoudelijke kennis aan te bieden.

Hoe moet het dan wel en welke rol speel je daarbij als leerkracht? Deze vragen komen in deze cursus uitgebreid aan bod. Onderwijspsycholoog Manita van der Stel deelt wetenschappelijke inzichten over metacognitie en vertaalt deze inzichten naar de praktijk van de onder-, de midden- en de bovenbouw.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus kun je:

 • de ontwikkeling van metacognitie bevorderen in de onder-, de midden- en de bovenbouw en in een plusklas.
 • een metacognitief zwakke leerling herkennen en hulp bieden.
 • metacognitie integreren in je klassikale instructie en je toetsvoorbereiding.
 • een bijdrage leveren aan een schoolbrede aanpak van metacognitie.

Auteur

 • dr. Manita van der Stel

  Dr. Manita van der Stel is onderwijspsycholoog en deed promotieonderzoek naar de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden bij jonge adolescenten. Zij heeft een jarenlange ervaring in functies in en ten behoeve van het onderwijs. In de eerste helft van haar loopbaan als docent Spaans en in diverse managementfuncties in het onderwijs. Later als onderwijsadviseur en onderzoeker. De laatste tien jaar heeft zij haar eigen praktijk voor OnderWijsadvies in Voorschoten. Haar missie is om wetenschap en praktijk samen te brengen door het geven van lezingen en cursussen. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht