Interprofessioneel samenwerken: deel 1 (speciaal onderwijs)

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Bij interprofessioneel samenwerken werk je samen met andere professionals, maar is er ook een centrale rol voor ouders en leerling. Zij worden nauw betrokken bij het begeleidingsproces en krijgen een duidelijke stem. Maar hoe werk je samen met al deze partijen? Dit vraagt om goede communicatie en de juiste overlegvorm. Bovendien heb je in het speciaal onderwijs te maken met meer professionals met een verschillende expertise. Deze cursus biedt je een theoretisch kader over het interprofessioneel samenwerken, gevolgd door succesfactoren die je in de praktijk kunt toepassen met communicatie als basis.

Om in Nederland van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs toe te werken, zijn er aangescherpte doelstellingen voor passend onderwijs voor de komende vijf jaar. De samenwerking met andere professionals en ouders is hierin een belangrijk punt, maar de verschuiving zit met name in de nieuwe focus op de betrokkenheid van de leerling. Professionals vinden het vaak nog lastig om de leerling een stem te geven en mee te laten praten over de eigen ontwikkeling en ondersteuning. Wat kun je verwachten en vragen van een leerling? Hans Schuman, docent van deze cursus, legt je uit hoe je een gezamenlijk (interprofessioneel) gesprek kunt voeren met andere professionals, de ouders en de leerling om samen de ondersteuning en begeleiding van de leerling te optimaliseren.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • ouders als gelijkwaardige partner behandelen in het ondersteuningsproces van de leerling.
 • de leerling een stem geven en gewicht toekennen aan wat de leerling zegt.
 • je openstellen voor de expertise van andere professionals volgens de succesfactoren van interprofessioneel samenwerken.

Auteur

 • dr. Hans Schuman PhD

  Dr. Hans Schuman was tot 1 juli werkzaam als hoofddocent aan het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht. Tevens werkte hij tot die datum als praktijkgerichte senior onderzoeker bij Heliomare in Wijk aan Zee. Heliomare biedt onder andere speciaal onderwijs aan ongeveer 1000 leerlingen op vier locaties in Noord-Holland. De kernthema’s in zijn werk zijn: diversiteit, participatie, passend en inclusief onderwijs, interprofessioneel samenwerken, en de stem van en het hoorrecht voor leerlingen.

  Zijn meest recente publicaties zijn: Passend onderwijs in de praktijk; Hoorecht voor leerlingen; Handboek Interprofessioneel Samenwerken in Zorg en Welzijn; en Verplichtende verdragen en verschuivende paradigma’s.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht