Fonemisch bewustzijn en klanktekenkoppeling bij kleuters

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Werken aan fonemisch bewustzijn en klanktekenkoppeling in groep 1-2 wordt steeds belangrijker gevonden. Hier wordt handig op ingespeeld door uitgevers en programmamakers, maar daardoor voelen groepsleerkrachten van groep 1-2 zich steeds vaker gedwongen om onderwijs te verzorgen dat niet meer wordt gezien als “des kleuters”. Bovendien verschillen de adviezen over de doelen van letters leren in de kleuterperiode sterk.

Klanktekenkoppeling en fonemisch bewustzijn zijn steeds meer op zichzelf staande technische vaardigheden en lijken losgekoppeld van het geïntegreerde geheel dat kleuteronderwijs zou moeten zijn. Is het überhaupt wel nodig om in groep 2 te werken aan deze vaardigheden? Dit komt in groep 3 toch al ruimschoots aan bod? En wat doen we met kleuters die deze vaardigheden niet vanzelf leren?

In deze cursus krijg je antwoord op deze vragen en tips en ideeën om het leren van klanktekenkoppelingen en fonemisch bewustzijn kleuterverantwoord vorm te geven.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • met kleuters werken aan fonemisch bewustzijn en klanktekenkoppeling
 • het werken aan fonemisch bewustzijn en klanktekenkoppeling betekenisvol maken voor jouw leerlingen
 • risicokleuters signaleren en begeleiden
 • een rijke leeromgeving creëren voor jouw leerlingen waarin beginnende geletterdheid een belangrijke plaats krijgt

Auteur

 • Terry van de Beek-Nouws

  Terry van de Beek is eigenaar van Dyadon en heeft een ruime ervaring in het trainen en adviseren op het gebied van goed taal- en leesonderwijs in het algemeen en dyslexie specifiek. In het verleden leidde Terry vol passie ouderavonden en workshops over taalthema’s zoals interactief voorlezen en woordenschatontwikkeling. Ook werkte ze enthousiast als trainer voor verschillende externe werkgevers en begeleidde en inspireerde ze graag leerkrachten en scholen bij het opzetten en uitvoeren van een taal- of dyslexiebeleidsplan. Daarnaast was zij verbonden aan een basisschool als intern begeleider. Ze ontwikkelt benodigde lesmaterialen graag zelf en het liefst op maat.

  Terry is taal-/leesspecialist en dyslexiespecialist. Naast het runnen van haar eigen bedrijf werkt zij sinds 3 jaar in het basisonderwijs als interim ib'er en sinds 10 jaar in het voortgezet onderwijs als dyslexiecoach. Zij heeft daarom een brede blik op leesproblemen en dyslexie: vanaf de eerste signaleringen en interventies in groep 1-2 tot de acceptatie van dyslexie en compensatie en dispensatie in het voortgezet onderwijs. In haar werk als ib'er heeft zij altijd de meeste belangstelling gehad voor de onderbouw, omdat daar de basis gelegd wordt voor de rest van het onderwijs.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht