De principes van directe instructie: verdieping op het EDI-model

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Op veel scholen gebruiken leerkrachten Expliciete Directe Instructie (EDI). EDI is een model, bestaande uit specifieke lesfasen en –technieken. Het implementeren van het model kan leerkrachten structuur bieden en de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Maar het is goed om te weten dat EDI is gebaseerd op de principes van directe instructie. De principes van directe instructie zijn wetenschappelijk onderbouwde, didactische principes waarmee je onderwijs kunt ontwerpen, geven en evalueren. Wanneer je deze principes inzet in je klas, kun je een mooie verdiepingsslag maken ten aanzien van het EDI-model.

In deze cursus leer je hoe je rekening kunt houden met de cognitieve belasting. Daarnaast legt Erik Meester uit hoe je de voorkennis van leerlingen kunt activeren. Ook kom je erachter hoe je vragen effectief kunt inzetten. Tenslotte laat de docent zien hoe je leerstof stapsgewijs kunt aanbieden en kunt inoefenen. Deze principes zullen je misschien bekend voorkomen, maar hier kun je op veel verschillende manieren invulling aan geven.

Wil je voor het maken van deze verdiepingscursus eerst kennis maken met de basis van het EDI-model? Of wil je je kennis weer even opfrissen? Dan verwijzen wij je graag door naar de Extra EDI: een introductie.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • directe instructie op een passende wijze toepassen in je lessen
 • de leerlingen op een interactievere manier onderwijzen
 • de leerstof effectief inzetten, zodat leerlingen het beter begrijpen

Auteur

 • Erik Meester

  Erik Meester is docent en onderwijsontwikkelaar bij de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) en de masteropleiding Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs (CoPO) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij publiceert regelmatig over onderwijsactualiteiten in vakbladen en kranten, is een veelgevraagd spreker op onderwijscongressen en schreef het onderwijsboek Wetenswaardig. Curriculumontwikkeling voor primair onderwijs (Uitgeverij Pica).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht