Continue voortgangsmonitoring: verbeter je onderwijs op basis van data (speciaal onderwijs)

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Wanneer je werkt met leerlingen met ernstige leerproblemen wil je de voortgang van deze leerlingen nauwlettend volgen. Je wilt niet wachten op de uitkomst van een toets, maar direct kunnen ingrijpen wanneer nodig. Met behulp van continue voortgangsmonitoring kun je data verzamelen over de ontwikkeling van een leerling. Met deze data breng je de ontwikkeling in kaart, kun je de effectiviteit van je instructie evalueren en je onderwijs verbeteren. Je werkt planmatig met de leerling toe naar een doel, wat je met ouders kunt delen tijdens 10-minutengesprekken.

In deze cursus laat prof. dr. Christine Espin, hoogleraar bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden, je zien hoe je data verzamelt over de leesontwikkeling en welke leestaken je daarvoor nodig hebt. Je leert hoe je voortgangsgrafieken correct leest en interpreteert. Tenslotte kun je na afloop van deze cursus op basis van data aanpassingen doen in je onderwijs om de leerling zo optimaal mogelijk te ondersteunen.

Deze cursus is ook interessant voor leerkrachten in het regulier onderwijs die werken met leerlingen met ernstige leerproblemen en de voortgang van een leerling willen monitoren.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • de voortgang van een leerling in kaart brengen door middel van continue voortgangsmonitoring (CVM).
 • je instructie voor deze leerling aanpassen op basis van de verkregen data.
 • de effectiviteit van je instructie na afloop evalueren.

Auteur

 • prof. dr. Christine Espin

  Christine Espin werkt als professor aan de Universiteit Leiden binnen het vakgebied Pedagogiek (sectie Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs). Zij focust in haar onderzoek en onderwijs op hoe we kinderen met leer- en gedragsproblemen kunnen ondersteunen in het onderwijs. In haar onderzoek heeft zij specifiek gekeken naar de ontwikkeling van een systeem voor continue voortgangsmonitoring, wat leerkrachten kunnen gebruiken voor het volgen van de ontwikkeling van kinderen met leerproblemen. Hiermee wil ze leerkrachten helpen bij het gebruik van data voor besluitvorming en het ontwikkelen van leesinterventies. Christine begon haar loopbaan als leerkracht binnen het speciaal onderwijs.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht