Sterke rekenaars uitdagen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

In iedere klas zit een groep sterke rekenaars, leerlingen die goed scoren of juist meer kunnen dan ze laten zien. Om deze groep goed in beeld te krijgen, zul je de verschillende typen sterke rekenaars moeten kunnen herkennen. Zo heb je de goede rekenaar, de snelle rekenaar en de creatieve rekenaar. Zijn deze verschillende typen jou al opgevallen? Ieder type heeft zijn eigen kwaliteiten en valkuilen, waar je als leerkracht op in moet spelen.

In deze cursus leer hoe je naast het lesdoel uit de methode een pluslesdoel opstelt. Vervolgens komt de aanpassing van de instructie en de verwerking van de methodeles aan bod. Tot slot ontdek je hoe je je sterke rekenaars het best feedback kunt geven en met hen kunt evalueren. Op deze manier houd je hen gemotiveerd en stil je hun leerhonger. Ga deze uitdaging aan en zet vandaag de eerste stappen. 

Preview

Leerdoelen

 • verschillende typen sterke rekenaars in kaart brengen die in jouw klas zitten
 • sterke rekenaars motiveren op het niveau van de leerling, de leerkracht en de leeromgeving inclusief de rekenles
 • je rekenles uit de methode effectief vormgeven voor de sterke rekenaars. Dit doe je door:
  • het rekendoel te verrijken en effectief instructie te geven aan verschillende typen sterke rekenaars
  • verwerkingsopdrachten te verrijken, aansluitend bij verschillende typen sterke rekenaars
  • je rekenles af te sluiten met passende evaluatievragen

Auteur

 • Diana Gerritsen MD MSc

  Diana Gerritsen is onderwijsadviseur, leerkracht, coach, begeleider, spreker en momenteel lerarenopleider aan de Pabo Hogeschool Inholland. Daarnaast is ze vooral iemand die anderen enthousiast krijgt voor het vak rekenen-wiskunde.

  "Niets is mooier dan (aankomende) leerkrachten aan te moedigen om buiten de kaders te denken, ideeën uit te proberen in hun eigen lessen en te durven onderzoeken wat effectief rekenonderwijs inhoudt. Rekenen zit namelijk in alles om ons heen. Door theorie en praktijk met elkaar te verbinden, maken we samen elke rekenles een betekenisvolle rekenles. Ik ga niet voor goed onderwijs, maar voor excellent (reken)onderwijs."

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht