Het referentiekader taal en rekenen in de praktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Het referentiekader taal en rekenen is in opdracht van het ministerie van OCW ontwikkeld en in augustus 2010 vastgelegd in de wet. Het kader beschrijft wat leerlingen (van het po tot het vo) moeten kennen en kunnen op de vakgebieden Nederlandse taal en rekenen-wiskunde.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 hanteert de Inspectie van het Onderwijs een nieuw model om te onderzoeken of de leerlingen op jullie school genoeg geleerd hebben als ze doorstromen naar het voortgezet onderwijs. In dit Onderwijsresultatenmodel staan de referentieniveaus 1F, 2F en 1S voor taal en rekenen centraal.

In deze cursus krijg je inzicht in het belang van deze niveaus voor de ontwikkeling van jullie leerlingen en krijg je praktische handvatten hoe jullie hier vanuit hoge verwachtingen aan kunnen werken op school.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • benoemen hoe de kerndoelen, referentieniveaus en tussendoelen zich tot elkaar verhouden
 • voorbeelden geven van leerdoelen op 1F-, 2F- en 1S-niveau
 • ambities ten aanzien van de uitstroom van jullie leerlingen formuleren met jullie team
 • LVS-resultaten interpreteren op basis van de referentieniveaus
 • een praktische vertaling maken naar jouw dagelijkse taal- en rekenlessen

Auteur

 • Pepijn Dousi MSc

  Pepijn Dousi is onderwijskundige en medeoprichter van Motivatiemeesters. 
  Hij is expert op het gebied van motivatie en begeleidt (school)organisaties in het creëren én behouden van een motiverend leer- en werkklimaat. Eerder werkte hij als leerkracht, schoolleider, trainer en adviseur. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht