Pesten! Of plagen?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
  • Ruim 150 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Praktijkgericht

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor pesten en het voorkomen en tegengaan hiervan. Mede door de maatschappelijke discussie over dit onderwerp is sinds 1 augustus 2015 de wet Sociale Veiligheid van kracht. De rol van de leerkracht is essentieel bij het voorkomen en tegengaan van pesten, zo blijkt uit onderzoek. In de praktijk voelen leerkrachten zich echter vaak handelingsonbekwaam. Want wat is pesten nu eigenlijk? Hoe kun je pesten signaleren en aanpakken? En beter nog: hoe kun je pesten voorkomen? Deze cursus geeft je concrete handvatten en tips om pesten te voorkomen en waar nodig aan te pakken.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • heb je een duidelijk beeld van wat pesten is
  • kun je het onderscheid maken tussen pesten en plagen
  • weet je in welke vormen pesten voorkomt
  • kun je zien dat iedereen in een groep een rol heeft bij pesten
  • kun je pesten signaleren
  • weet je wat succes- en faalfactoren zijn bij het voorkomen en tegengaan van pesten
  • kun je een aantal concrete tips en handvatten toepassen om pesten te voorkomen en op te lossen

Auteur

  • Veerle Rijntjes MSc

    Veerle Rijntjes heeft Facility Management en Sociologie gestudeerd. Daarna is zij gaan werken bij het Kennis- en expertisecentrum sociale veiligheid & groepsvorming. Dit kenniscentrum is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en stelt zich tot doel om de sociale veiligheid in het onderwijs en daarbuiten te vergroten. Ze is tevens verbonden aan het KiVa-programma. KiVa is een programma waarmee de sociale vaardigheden van leerlingen worden verbeterd waardoor een positieve sfeer wordt gecreëerd in de groep en pesten wordt voorkomen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
  • Ruim 150 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Praktijkgericht