In gesprek over curling ouders: bezorgd of overbezorgd?

Informatie

Curling ouders. De eerste die met deze uitgesproken term kwam, was de Deense psycholoog Bent Hougaard. Hij gebruikte de term als metafoor voor ouders die hun kinderen willen beschermen tegen iedere grillige beweging van het leven en iedere oneffenheid voor hun kinderen uit de weg willen ruimen. Herkenbaar voor jou als leraar?

Het lijkt een grappige term, maar achter het woord gaat een serieuzer probleem schuil. Ouders die werkstukken schrijven voor hun kinderen, broodpakketjes nabrengen als die vergeten zijn, of zich te pas en te onpas bemoeien met de manier waarop je je lessen geeft. Bewijzen zij hun kind een dienst door alles voor ze te regelen of werkt het juist averechts? Groeit zo een generatie op die niet meer met teleurstelling kan omgaan? In dit tafelgesprek gaan Marina van der Wal, opvoedkundige, en Mariëtte Lusse, lector Ouders, daarover met elkaar in gesprek. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van dit tafelgesprek kun je: 

 • aangeven wat curling ouders zijn en twee typen curling ouders herkennen
 • curling ouders plaatsen binnen een bredere maatschappelijke context
 • inschatten wat het effect van curling ouders kan zijn op de ontwikkeling van een kind
 • werken aan gezonde ouderbetrokkenheid en de band met ouders en kind versterken
 • als leraar zelf een standpunt aannemen ten opzichte van curling gedrag

Auteur

 • Marina van der Wal

  Marina van der Wal is opvoedkundige. Sinds begin negentiger jaren heeft zij haar medewerking verleend aan tal van ouderavonden, opvoeddebatten en motivatiebijeenkomsten rondom de thema's opvoeden, ouders en pubers. Ze treedt in het hele land op met haar programma 'Pubers in huis? Hoe houd je het gezellig?' Marina ontwikkelt voor ouders online cursussen en heeft een praktijk voor opvoedondersteuning. Marina werkt veel mee aan uitgaven van diverse media en is in veel radio- en tvprogramma's een graag geziene gast.

 • dr. Mariëtte Lusse

  Mariëtte Lusse is lector op het thema samenwerken met ouders bij Hogeschool Rotterdam. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het verbeteren van de samenwerking met ouders op thema's die van belang zijn voor kansengelijkheid zoals het betrekken van ook laagopgeleide ouders bij de taal- en schoolloopbaanontwikkeling van hun kind en de rol van school in het omgaan met gezinnen die in armoede leven. De wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde werkwijzen die dit oplevert, worden gedeeld in de Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders (www.hr.nl/gereedschapskist).

 • dr. Miranda Timmermans

  Miranda Timmermans is gepromoveerd op een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool. Ze werkt als Lector Leerkracht aan de pabo van Avans Hogeschool. Daarnaast werkt ze als zelfstandig trainer/adviseur en onderzoeker en is ze betrokken bij diverse opdrachten rondom (kwaliteit van) leren en opleiden op de werkplek. Tevens is ze voorzitter van de Velon (Vereniging Lerarenopleiders Nederland).