In gesprek over curlingouders: bezorgd of overbezorgd?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 180 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

De term ‘curlingouders’ werd door de Deense psycholoog Bent Hougaard gebruikt voor ouders die hun kinderen willen beschermen tegen iedere grillige beweging van het leven en iedere oneffenheid voor hun kinderen uit de weg willen ruimen. Herkenbaar voor jou als leraar?

Het lijkt een grappige term, maar achter het woord gaat een serieus probleem schuil. Ouders die werkstukken schrijven voor hun kinderen of zich te pas en te onpas bemoeien met de manier waarop je je lessen geeft. Bewijzen zij hun kind een dienst door alles voor ze te regelen of werkt het juist averechts? Groeit zo een generatie op die niet meer met teleurstelling kan omgaan? In dit tafelgesprek gaan Mariëtte Lusse, lector ‘Samenwerken met ouders’, en Marina van der Wal, opvoedkundige, daarover met elkaar in gesprek.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • twee typen curlingouders herkennen.
 • inschatten wat het effect van curlingouders kan zijn op de ontwikkeling van een kind.
 • werken aan de gespreksvoering met alle ouders.
 • jouw band met ouders versterken.

Auteur

 • dr. Mariëtte Lusse

  Mariëtte Lusse is lector op het thema samenwerken met ouders bij de Hogeschool Rotterdam. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het verbeteren van de samenwerking met ouders op thema's die van belang zijn voor kansengelijkheid, zoals het betrekken van laagopgeleide ouders bij de taal- en schoolloopbaanontwikkeling van hun kind en de rol van school in het omgaan met gezinnen die in armoede leven. De wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde werkwijzen die dit oplevert, worden gedeeld in de Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders (www.hr.nl/gereedschapskist).

 • Marina van der Wal

  Marina van der Wal is opvoedkundige. Sinds begin jaren ’90 heeft zij haar medewerking verleend aan tal van ouderavonden, opvoeddebatten en motivatiebijeenkomsten rondom de thema's opvoeden, ouders en pubers. Ze treedt in het hele land op met haar programma 'Pubers in huis? Hoe houd je het gezellig?'. Marina ontwikkelt voor ouders online cursussen en heeft een praktijk voor opvoedondersteuning. Daarnaast werkt Marina regelmatig mee aan uitgaven van diverse media en is ze in diverse radio- en tv-programma's een graag geziene gast.

 • dr. Miranda Timmermans

  Miranda Timmermans is gepromoveerd op een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool. Ze werkt als Lector Leerkracht aan de pabo van Avans Hogeschool. Daarnaast werkt ze als zelfstandig trainer/adviseur en onderzoeker en is ze betrokken bij diverse opdrachten rondom (kwaliteit van) leren en opleiden op de werkplek. Tevens is ze voorzitter van de Velon (Vereniging Lerarenopleiders Nederland).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 180 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht