Leren door te maken: een introductie op maakonderwijs

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Maakonderwijs gaat over leren door te maken. Het is een andere manier van het onderzoeken van en aan de slag gaan met de lesstof. Maakonderwijs wordt vaak in verband gebracht met nieuwe technologie, maar eigenlijk is er niet veel (kostbaars) nodig om een project te starten in de eigen klas. Als leerkracht word je uitgedaagd creatief te zijn en zelf ook op ontdekkingstocht te gaan. Deze cursus vormt een introductie op maakonderwijs en dient ter inspiratie om maakonderwijs als mogelijkheid verder te onderzoeken. Er wordt besproken wat het maakonderwijs precies inhoudt en wat het belang is van leren door te maken. Met behulp van videovoorbeelden uit de praktijk wordt de cyclus van het maakonderwijs inzichtelijk gemaakt, en besproken wat jouw rol is in deze manier van lesgeven. Je hebt niet per se een speciale ruimte en bijzondere materialen en gereedschappen nodig. Verschillende mogelijkheden om een maakproject in te richten worden belicht. De cursus helpt je op weg in het enorme aanbod van verdiepende cursussen, websites met lessuggesties, boeken en documentatie.

Deze cursus is een update van de cursus Maakonderwijs: bedenken, ontwerpen en maken.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • uitleggen wat maakonderwijs inhoudt en het belang van leren door te maken beschrijven
 • de cyclus van het maakonderwijs toelichten en jouw rol bij deze manier van leren beschrijven
 • benoemen aan welke kenmerken een goed maakproject voldoet
 • aan de hand van een thema, gereedschap of materiaal een opdracht voor een maakproject formuleren
 • beschrijven wat de belangrijkste eigenschappen van een maakruimte zijn en dit vertalen naar jouw onderwijspraktijk
 • benoemen welke gereedschappen en materialen gebruikt kunnen worden voor maakonderwijs
 • benoemen met welke initiatieven buiten de school je kunt samenwerken om maakonderwijs op jouw school vorm te geven
 • de informatie en ideeën uit de cursus in de praktijk gebruiken om samen met de leerlingen enthousiast met maakonderwijs aan de slag te gaan

Auteur

 • Mirjam Verloop

  Mirjam Verloop is ruim vijftien jaar werkzaam als programmeur, waarvan een groot deel ook als leidinggevende. Vanuit deze rol is ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het vakgebied, het aanjagen van innovatie en kennisoverdracht. Kennisoverdracht realiseert ze in de vorm van workshop en individuele coaching van collega’s en studenten, gastlessen in het basisonderwijs en Coderdojo’s. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Reviewer

 • Valérie Cramwinckel-Mooijman

  Valérie Cramwinckel-Mooijman is na de academische Pabo sinds 4 jaar werkzaam in groep 5 op de Boomgaard in Utrecht. Naast het werk op de basisschool heeft zij in deeltijd haar master Onderwijswetenschappen behaald aan de Universiteit Utrecht. Sinds augustus dit jaar is zij naast groepsleerkracht ook verantwoordelijk voor de verrijkingsklas voor de leerjaren 3 t/m 8 op de Boomgaard.

 • Menno Kolk

  Menno Kolk is sinds 2010 werkzaam in het onderwijs. Als leerkracht van groep 6 van OBS Meester Vos in Hagestein en als cluster i-coach houdt hij zich dagelijks bezig met onderwijskundige vernieuwingen. In beide functies zorgt hij dat digitale leermiddelen en technische leermiddelen op een leuke en een juiste manier ingezet worden in het onderwijs. Sinds 2017 organiseert Menno Kolk ook trainingen en geeft hij advies over de inzet van digitale (leer)middelen in het onderwijs. Tevens richt Menno Kolk zich op de veranderende wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs.