Feedback geven aan stagiairs

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Iedere pabostudent moet stagelopen. Als leerkracht is de kans groot dat je zelf ook eens of vaker een stagiair zal begeleiden. Weet jij nog hoe spannend jij je eerste stage vond? Wellicht herinner je je zelfs nog bepaalde feedback die je toen kreeg.

Op de juiste manier feedback geven is essentieel voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van jouw stagiair. Het is belangrijk om elkaar, als mentor en stagiair eerst te leren kennen. Na deze kennismaking begint het observeren, waarbij de do’s en don’ts leidend zijn. Het is bij feedback geven belangrijk om uit te gaan van wat er al goed gaat én oog te hebben voor de kwaliteiten van de stagiair.

In deze cursus gaan we in op de soorten feedback die je kunt geven en op de onderdelen waar je feedback op kunt geven. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van videomateriaal.

Let op: dit is een basiscursus voor mentoren die voor het eerst een student gaan begeleiden. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kun je:

 • zinvolle feedback geven gericht op de kwaliteiten van de stagiair.
 • zorgen dat de feedback bondig, specifiek en doelgericht is.
 • feedback geven op het verleden, het heden en de toekomst.
 • LS(F)D inzetten bij het geven van feedback.

Auteur

 • Ageeth Postma

  Ageeth Postma is VELON geregistreerd lerarenopleider en momenteel werkzaam als opleider en coördinator bij Stichting Westelijke Tuinsteden. Zij heeft communicatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft via het zij-instroomtraject de overstap naar het onderwijs gemaakt. De eerste 10 jaar van haar loopbaan in het basisonderwijs is zij werkzaam geweest als groepsleerkracht. Daarnaast heeft zij als schoolopleider stagiairs en mentoren begeleid en trainingen ontwikkeld. Gedurende 10 jaar heeft zij als docent gewerkt aan de Universitaire Pabo van Amsterdam. Verder coacht ze zij-instromers en verzorgt ze intervisiebijeenkomsten.

 • Anna Los

  Anna Los is begonnen in het primair onderwijs als Montessori leerkracht in Amsterdam. Zij maakt al jaren deel uit van het multidisciplinair Opleidingsteam van Stichting Westelijke Tuinsteden. Zij is een VELON geregistreerd lerarenopleider en begeleidt in die hoedanigheid studenten van diverse (universitaire) pabo’s. Als getraind (beeld)coach begeleidt en coacht ze daarnaast startende leerkrachten en zij-instromers in het beroep. In samenwerking met verschillende pabo’s geeft en ontwikkelt Anna Los de basis- en verdiepende mentorentrainingen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht