Traumasensitief onderwijs: een andere kijk op gedrag

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Als kinderen een ingrijpende gebeurtenis meemaken, kan dat tot trauma leiden. Hierbij valt te denken aan een ongeluk, een vechtscheiding, het verlies van een ouder, emotionele of fysieke verwaarlozing of mishandeling. Het is niet altijd makkelijk om het gedrag van deze leerlingen op de juiste manier te interpreteren en om daar op een passende manier mee om te gaan. In deze cursus krijg je handvatten om traumasensitief te werken. Deze aanpak is niet alleen gunstig voor leerlingen met een trauma, maar voor alle leerlingen. In een interview licht Anton Horeweg dit verder toe en vertelt hij wat traumasensitief onderwijs inhoudt. Je krijgt diverse praktijkvoorbeelden aangereikt, inclusief adviezen en tips hoe te handelen. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • middels kennis over mogelijke symptomen leerlingen met een trauma beter herkennen
 • verschillende vormen van trauma bij leerlingen herkennen
 • het gedrag van kinderen met een trauma op een juiste manier interpreteren
 • de relatie tussen trauma en hechting duiden
 • op een passende manier met het gedrag van leerlingen met een trauma omgaan
 • de traumacyclus doorbreken door traumasensitief les te geven

Auteur

 • Anton Horeweg M SEN

  Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en was bijna veertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder Handboek Gedrag op schoolGedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijsADHD in de klas en De traumasensitieve school. Zijn boeken zijn verplicht bij een groot aantal opleidingen. Anton Horeweg is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl 

  Hij heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP), lid van de Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag, was trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht