Traumasensitief onderwijs: een andere kijk op gedrag

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 180 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Als kinderen een ingrijpende gebeurtenis meemaken, kan dat tot trauma leiden. Hierbij valt te denken aan een ongeluk, een vechtscheiding, het verlies van een ouder, emotionele of fysieke verwaarlozing of mishandeling. Het is niet altijd makkelijk om het gedrag van deze leerlingen op de juiste manier te interpreteren en om daar op een passende manier mee om te gaan. In deze cursus krijg je handvatten om traumasensitief te werken. Deze aanpak is niet alleen gunstig voor leerlingen met een trauma, maar voor alle leerlingen. In een interview licht Anton Horeweg dit verder toe en vertelt hij wat traumasensitief onderwijs inhoudt. Je krijgt diverse praktijkvoorbeelden aangereikt, inclusief adviezen en tips hoe te handelen. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • omschrijven wat trauma is en hoe het ontstaat.
 • herkennen hoe trauma zich kan uiten in de klas.
 • de relatie tussen trauma en hechting duiden.
 • het gedrag van een getraumatiseerde leerling interpreteren en er passend mee omgaan.
 • de traumacyclus doorbreken door traumasensitief les te geven.

Auteur

 • Anton Horeweg M SEN

  Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en was bijna veertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder Handboek Gedrag op schoolGedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijsKinderen met hechtingsproblemen in de klas en De traumasensitieve school. Zijn boeken zijn verplicht bij een groot aantal opleidingen. Anton Horeweg is ook auteur van de website gedragsproblemenindeklas.nl

  Hij heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP), hij is lid van de Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag, hij was trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en hij is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 180 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht