Nieuwkomers in de klas: lesgeven aan anderstalige kinderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Momenteel zijn er twee grote stromen anderstalige leerlingen: expatkinderen en vluchtelingen- of asielzoekerskinderen die al in een opvangschool hebben gezeten en die nu naar een gewone school komen. Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten die met deze leerlingen te maken hebben. Voor Nt2-leerkrachten die al kennis en ervaring hebben is dit een opfriscursus.

In deze cursus wordt behandeld wat we verstaan onder taal/Nederlands. Ook wordt aandacht besteed aan hoe de verwerving van het Nederlands (als moedertaal en als tweede taal) verloopt. Wat zijn factoren die het proces versnellen dan wel vertragen? Wat zijn de risicomomenten in de schoolloopbaan voor de anderstalige leerling? Je maakt kennis met de Nt2-didactiek en je ziet een paar voorbeelden van een Nt2-les (klankles en een woordenschatles). Tot slot zie je hoe je lidwoorden en het aanwijzend voornaamwoord kunt onderwijzen.

Preview

 

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • de taalbehoeftes van je nieuwe anderstalige leerling beschrijven
 • aangeven welke factoren van invloed zijn op de verwerving van het Nederlands (o.a. duur, contact met Nederlandstaligen, risicomomenten)
 • je lessen aanpassen doordat je de Nt2-didactiek beheerst
 • lidwoorden en het aanwijzend voornaamwoord onderwijzen

Auteur

 • drs. Josée Coenen

  Josée Coenen studeerde Nederlandse taal-en letterkunde en Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Op het terrein van Nederlands aan anderstaligen deed zij longitudinaal onderzoek naar de verwerving van Nederlands door anderstalige volwassenen; ze geeft vele nascholingen en trainingen zoals de post hbo-opleiding Leraar Nederlands aan anderstalige leerlingen in het po.

  Verder is ze (mede-) auteur van o.a. Van horen en zeggen, Uitgesproken Nederlands, Zien is snappen en Woorden in prenten. In 2015-2016 maakte ze samen met Ans Drubbel een jaarprogramma Nederlands voor asielzoekers-, vluchtelingen- en migrantenkinderen. Hiervoor waren zij genomineerd voor het Europees Talenlabel 2016. Deze lessen zijn gratis te downloaden op de website www.watenhoe-nt2.nl.

  Haar laatste publicatie betreft De bovenkamer, een kleurrijke, visuele opzoekgrammatica van het Nederlands. Bedoeld voor leerlingen vanaf groep 4 tot en met de derde klas van de middelbare school; en ook te gebruiken voor het onderwijs aan volwassenen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht