Motiverend lesgeven

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlandse leerlingen niet optimaal gemotiveerd is voor school. Bovendien is er sprake van een afname van de motivatie van leerlingen naarmate ze ouder worden. Wanneer je motiverend lesgeeft, vergroot je de inzet, betrokkenheid en het eigenaarschap van de leerlingen. In deze cursus krijg je inzicht in de wetenschappelijk onderbouwde zelfdeterminatietheorie. De zelfdeterminatietheorie beschrijft drie psychologische basisbehoeften die de kans op motivatie vergroten. Je doet kennis op van verschillende typen motivatie en krijgt inzicht in vijf principes die een positief effect hebben op de autonome motivatie van jouw leerlingen. In deze cursus wordt gewerkt met realistische voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk en je krijgt praktische handvatten om motiverend les te geven.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:​

 • weet je weer wat de drie psychologische basisbehoeften uit de zelfdeterminatietheorie zijn
 • kun je verschillende typen motivatie uit deze theorie bij leerlingen onderscheiden
 • kun je de effecten van autonome motivatie op het leerproces van de leerlingen herkennen
 • kun je de autonome motivatie met vijf effectieve principes bevorderen​
 • kun je de koppeling maken naar je eigen onderwijspraktijk en nog motiverender lesgeven

Auteur

 • Pepijn Dousi MSc

  Pepijn Dousi is onderwijskundige en medeoprichter van Motivatiemeesters. 
  Hij is expert op het gebied van motivatie en begeleidt (school)organisaties in het creëren én behouden van een motiverend leer- en werkklimaat. Eerder werkte hij als leerkracht, schoolleider, trainer en adviseur. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Reviewer

 • Duncan van Hagen

  Duncan van Hagen is sinds 1993 fulltime werkzaam in het onderwijs. Hij geeft les aan groep 1/2, is bouwcoördinator en draagt zijn steentje bij aan het managementteam. Naast zijn werkzaamheden op school is hij coach startende leerkrachten voor het bestuur en geeft hij workshops en trainingen in communicatie, leiderschap en het verbeteren van leerkrachtvaardigheden.