Feitelijke teksten schrijven: deel 2 - lessen ontwerpen voor beschrijvingen en verslagen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

In de cursus 'Feitelijke teksten schrijven: deel 1 - basisprincipes van beschrijvingen en verslagen' zijn verschillende genres en de kenmerken van feitelijke teksten besproken. Ook de belangrijke didactische bouwstenen voor goede schrijflessen zijn aan bod gekomen. In dit tweede deel van de cursus kun je een koppeling met de praktijk maken door schrijflessen te ontwerpen bij zaakvakonderwerpen in twee feitelijke genres: beschrijvingen en verslagen. Je kunt de oefeningen opslaan in een document, dat later gebruikt kan worden als voorbeeld voor een lesvoorbereiding.

Preview

 

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • het verschil tussen dagelijkse-/spreektaal en schoolse-/schrijftaal herkennen
 • verschillende schrijfdoelen/genres herkennen
 • met behulp van kennis over genres kleine schrijftaken bedenken over zaakvakonderwerpen
 • zelf schrijflessen ontwerpen op basis van bewezen effectieve didactische strategieën
 • lessen ontwerpen waarin het zowel gaat om kennisopbouw als om ontwikkeling van de schrijfvaardigheid

Auteur

 • drs. Suzanne van Norden

  Suzanne van Norden schreef meerdere boeken over communicatief en geïntegreerd taalonderwijs, waaronder Taal leren op eigen kracht (2004) en Iedereen kan leren schrijven (tweede herziene druk 2018). Zij is trainer op het gebied van schrijven in het onderwijs en pabodocent Nederlands aan de Marnix Academie. Zij houdt een blog bij over schrijven in het basisonderwijs op www.iedereenkanlerenschrijven.nl

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht