De ene boef is de ander niet - Jeugdcriminaliteit

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Jouw rol als leerkracht bij de signalering van jeugdcriminaliteit is veel groter dan je waarschijnlijk denkt. In het basisonderwijs ontstaat vaak al de basis van crimineel gedrag. Als leerkracht heb je daarom in het basisonderwijs al een belangrijke rol in de vroegsignalering van jeugdcriminaliteit. In deze cursus leer je eerst wat jeugdcriminaliteit is, wie de plegers zijn en wat groepsdruk kan doen. Later in de cursus worden risicofactoren onder de aandacht gebracht die je ook bij jou op school en in je groep al zou kunnen signaleren. Ook wordt besproken welke rol je als leerkracht kunt hebben in de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Preview

Leerdoelen

Na afloop deze cursus kun je:

 • helder formuleren wat er onder het begrip ‘jeugdcriminaliteit’ verstaan wordt
 • genuanceerd je mening geven over verklaringen voor crimineel gedrag
 • aangeven waarom het vaststellen van de aard en omvang van jeugdcriminaliteit lastig is
 • globaal aangeven hoe jeugdcriminaliteit naar typen dadergroepen is ingedeeld, wat de belangrijkste kenmerken zijn van de verschillende dadergroepen en wat de rol is van sekse en etniciteit binnen jeugdcriminaliteit
 • aangeven wat kenmerkend is voor de aanpak van jeugdcriminaliteit in ons land en welke rol je als leerkracht kunt hebben

Auteur

 • dr. Henk Ferwerda

  Dr. Henk Ferwerda is (jeugd)criminoloog en directeur van een onderzoekbureau dat voor de overheid (politie, gemeenten en justitie) en het bedrijfsleven (NS, KNVB) al 30 jaar onderzoek uitvoert naar veiligheidsvraagstukken en criminaliteit. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar criminele carrières van jongeren (zeg maar, carrières in het kwaad), met als titel ‘Watjes en ratjes’.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht