Oudergesprekken, haal eruit wat erin zit!

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

De meeste leerkrachten kiezen voor hun vak omdat ze een wezenlijke bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van kinderen, en niet omdat ze communiceren met ouders zo leuk vinden. Toch is het communiceren met de ouders van je leerlingen een essentieel onderdeel van je werk. De leerlingen ontwikkelen zich immers niet alleen op school, maar in de totale 24 uur van een dag, 52 weken per jaar. Om een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen te geven in de schoolse uren, is het nodig dat je ook een beeld hebt van het leven van de leerlingen buiten school. Om hier een beeld van te vormen zijn ouders de eerst aangewezen informatiebron. Communiceren met ouders doe je om jouw werk op school te optimaliseren. 

In deze cursus leer je dat een goede verstandhouding met ouders belangrijk is voor een optimaal leerklimaat voor het kind. Er worden communicatiestrategieën besproken voor gesprekken met ouders, waarbij ook enkele bijzondere situaties aan bod komen. Zoals: hoe ga je om met een boze of ontevreden ouder? Hoe breng je slecht nieuws? Ook komt de organisatie van oudercommunicatie binnen de school aan bod.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • benoemen wat het belang van goede oudercommunicatie is voor het leerklimaat van de leerlingen
 • beschrijven hoe je eigen school denkt over oudercommunicatie en toelichten welke middelen de school daarvoor inzet
 • een oudergesprek voorbereiden
 • een oudergesprek organiseren
 • de basisstructuur voor een oudergesprek beschrijven en toepassen
 • regie nemen tijdens een gesprek met een ouder

Auteur

 • Gabrielle Bos

  Gabrielle Bos is sinds 2006 als trainer verbonden aan Parenticom en Partners. Parenticom is het trainingsbureau voor volwassencommunicatie in kinderopvang en onderwijs. Communiceren met ouders, teamontwikkeling en leidinggeven vormen het hart van het aanbod. Gabrielle voltooide, na ruime juridische werkervaring bij de overheid, een erkende trainersopleiding. Daarna volgde ze onder meer een opleiding ‘Oplossingsgericht werken met groepen’ bij het NOAM. Dit resulteerde in een trainersstijl die sterk uitgaat van wat deelnemers al in huis hebben, en daarvan uit bouwt aan meer of beter. Sinds 2016 is zij tevens Stafspecialist Klachten en Compliance bij Frion.
  Samen met Aggy Langedijk schreef Gabrielle het boek: Communiceren met ouders in het basisonderwijs.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Reviewer

 • Valérie Cramwinckel-Mooijman

  Valérie Cramwinckel-Mooijman is na de academische Pabo sinds 4 jaar werkzaam in groep 5 op de Boomgaard in Utrecht. Naast het werk op de basisschool heeft zij in deeltijd haar master Onderwijswetenschappen behaald aan de Universiteit Utrecht. Sinds augustus dit jaar is zij naast groepsleerkracht ook verantwoordelijk voor de verrijkingsklas voor de leerjaren 3 t/m 8 op de Boomgaard.