Feitelijke teksten schrijven: deel 1 - basisprincipes van beschrijvingen en verslagen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Teksten leren schrijven is een belangrijk doel van het taalonderwijs op de basisschool. Maar toch vinden kinderen schrijven vaak moeilijk en leerkrachten vinden het lastig om er zo les in te geven, dat kinderen echt vooruitkomen. In deze cursus leer je over de kenmerken van feitelijke genres en over de basisprincipes van goed schrijfonderwijs. Het gaat om de feitelijke genres beschrijvingen en verslagen in het bijzonder. 

Let op: van deze cursus bestaan twee delen. In dit eerste deel maak je kennis met de verschillende genres. Je leert dat teksten met verschillende schrijfdoelen verschillende kenmerken hebben. Daarnaast leer je over belangrijke didactische bouwstenen voor goede schrijflessen. In de vervolgcursus 'Feitelijke teksten schrijven: deel 2 - lessen ontwerpen voor beschrijvingen en verslagen' kun je deze kennis toepassen door te oefenen met het ontwerpen van schrijflessen bij zaakvakonderwerpen in twee feitelijke genres: beschrijvingen en verslagen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • het verschil tussen dagelijkse-/spreektaal en schoolse-/schrijftaal herkennen
 • verschillende schrijfdoelen/genres herkennen
 • met behulp van kennis over genres kleine schrijftaken bedenken over zaakvakonderwerpen
 • zelf schrijflessen ontwerpen op basis van bewezen effectieve didactische strategieën
 • lessen ontwerpen waarin het zowel gaat om kennisopbouw als om ontwikkeling van de schrijfvaardigheid

Auteur

 • drs. Suzanne van Norden

  Suzanne van Norden schreef meerdere boeken over communicatief en geïntegreerd taalonderwijs, waaronder Taal leren op eigen kracht (2004) en Iedereen kan leren schrijven (tweede herziene druk 2018). Zij is trainer op het gebied van schrijven in het onderwijs en pabodocent Nederlands aan de Marnix Academie. Zij houdt een blog bij over schrijven in het basisonderwijs op www.iedereenkanlerenschrijven.nl

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht