Rekenen: betekenis geven aan getalbegrip bij kleuters

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

In deze cursus gaat het vooral over aspecten van getalbegrip, zoals die zich bij kleuters ontwikkelen. Maar de cursus gaat ook verder dan dat. Het biedt jou als leerkracht achtergronden over dit thema, en verdieping voor de leerlingen die misschien al wat meer kunnen. Dat is aan de ene kant omdat er geen harde scheidslijn is tussen wat kleuters wel en niet mogen weten en begrijpen. Wie meer kan zou meer moeten mogen … Aan de andere kant is deze cursus ook bedoeld als achtergrond voor jezelf en om de afstemming met je collega’s te faciliteren. Basisonderwijs heeft volgens de wet immers als taak een ononderbroken ontwikkeling mogelijk te maken! Dat lukt alleen als je zelf ook zicht hebt op wat die ontwikkeling kan inhouden.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kun je:

 • de essenties van (de ontwikkeling van) getalbegrip benoemen
 • de signalen van al aanwezige of nog afwezige aspecten van getalbegrip herkennen
 • uitleggen welke rol de taal speelt bij het verwerven van (aspecten van) getalbegrip en daarop inspelen
 • de betrokkenheid van kinderen op dit onderwerp uitlokken en versterken
 • instructie- en reflectiemomenten afstemmen op de ervaringen van kinderen
 • het denken van kinderen blijven stimuleren en voorkomen dat ze hun nieuwsgierigheid verliezen
 • de verworven aspecten van getalbegrip zodanig typeren dat collega’s op basis daarvan de begeleiding van kinderen in een volgende groep kunnen voortzetten
 • de fasen van het leren tellen benoemen en die uit het gedrag van kinderen afleiden
 • uitleggen waarom schatten een hogere vorm van denken vraagt en daarom belangrijk is voor de ontwikkeling van getalbegrip
 • betekenisvolle situaties creëren waarin getalbetekenissen een (hoofd)rol spelen, om zo tellen en schatten daarin gestructureerd te kunnen uitlokken en stimuleren

Auteur

 • drs. Dolf Janson

  Dolf Janson is zelfstandig onderwijsadviseur en -ontwikkelaar en auteur. Hij is zowel expert op het gebied van rekendidactiek als van taaldidactiek. Zijn bureau JansonAdvies is door de Nederlandse daltonvereniging (NDV) erkend als nascholingsinstelling voor leraren. Hij is redacteur van de bladen MeerTaal en Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek en is lid van het redactienetwerk van JSW. Hij publiceert regelmatig in deze en andere bladen. Hij is secretaris van de Ned. Ver. Tot Ontwikkeling van het Reken/WiskundeOnderwijs (NVORWO) en penningmeester van de sectie daltonnascholers en -opleiders van de NDV. Hij werkte als auteur en redacteur mee aan de protocollen Ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) voor po, vo en mbo. Zie ook www.janson.academy en www.hettaallab.nl

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Reviewer

 • Stefanie Hoca

  Stefanie Hoca is inmiddels al 7 jaar groepsleerkracht 1/2 op de Boomgaard in Utrecht. Daarnaast is ze sinds twee jaar ook onderbouwcoördinator. Ze doet dit met ontzettend veel passie en plezier.