Formatief toetsen: zelfreguleren kun je leren!

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Leerlingen die beschikken over zelfregulatievaardigheden, zoals kunnen plannen, monitoring en reflectie, presteren beter dan leerlingen die hier niet vaardig in zijn. Het is daarom belangrijk om al in het basisonderwijs met leerlingen een strategierepertoire te ontwikkelen en feedback te geven op het gebruik ervan.

Het doel van deze cursus is om je inzicht te geven in het belang van zelfregulatie en de wijze waarop je deze zelfregulatie van leerlingen kunt ontwikkelen met behulp van formatief toetsen. Dit inzicht verkrijg je aan de hand van een aantal artikelen waarnaar in de cursus wordt verwezen. Deze artikelen maken onderdeel uit van de lesstof. Er wordt daarbij specifiek ingezoomd op het effect van self- en peerassessment.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • uitleggen wat zelfregulatie inhoudt
 • aangeven waarom ontwikkeling van zelfregulatie bij leerlingen belangrijk is
 • uitleggen hoe formatief toetsen bijdraagt aan de ontwikkeling van zelfregulatie bij leerlingen
 • formatieve strategieën in de klas toepassen aan de hand van bestaande opdrachten
 • opdrachten voor de leerlingen ontwikkelen die aansluiten bij de formatieve strategieën
 • door middel van formatief toetsen bijdragen aan zelfregulatie bij leerlingen

Auteur

 • dr. Desirée Joosten-ten Brinke

  Dr. Desirée Joosten-ten Brinke studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente en is afgestudeerd bij de vakgroep Onderwijskundige Meetmethoden en Data-analyse. Vanaf 1990 is zij werkzaam als universitair hoofddocent bij de Open universiteit. Zij promoveerde daar in 2008 op het proefschrift getiteld ‘Assessment of prior learning’. Vanaf 2010 is Desirée tevens lector Kwaliteit van toetsen en beoordelen bij Fontys lerarenopleiding Tilburg. Haar onderzoeks- en onderwijsfocus is gericht op kwaliteit van toetsen en beoordelen, digitaal toetsen, EVC en formatief beoordelen. Zij begeleidt docenten en promovendi bij hun onderzoek naar deze thema’s en verzorgt trainingen voor docenten en leden van examencommissies.

  Sinds 2016 is Desirée opleidingscoördinator van de masteropleiding Toetsdeskundige. Bij deze opleiding is zij tevens docent voor de vakken ‘Toetslandschap’ en ‘Technologie ondersteund toetsen’. Desirée is lid van de Expertgroep Toetsen primair onderwijs, hoofdredacteur van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk en (mede)auteur van boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van toetsen en beoordelen.

 • dr. Kelly Beekman

  Dr. Kelly Beekman is lector Onderwijsexcellentie binnen het samenwerkingsverband van HZ, Roosevelt Centre for Excellence in Education (RCEE) en Scalda.

  De afgelopen jaren heeft Kelly in allerlei rollen en functies ervaring opgedaan in verschillende onderwijstypen. Na het vwo heeft ze de opleiding tot leraar basisonderwijs doorlopen en vervolgens onderwijswetenschappen gestudeerd aan de Open Universiteit. Ze heeft tien jaar in het basisonderwijs gewerkt als docent en later kwaliteitscoördinator, waarna ze haar onderwijscarrière vervolgde bij Pabo Avans Hogeschool. Hier werkte ze als hogeschooldocent en onderzoeker. Ook was ze binnen het Pabo Kenniscentrum intensief betrokken bij verschillende projecten, o.a. de academische opleidingsschool en het project Versterking samenwerking lerarenopleiding en werkveld (Scholen voor de toekomst).

  In 2015 is ze aan de Open Universiteit gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van formatieve toetsen op zelfregulatie en motivatie van basisschoolleerlingen. De vraag stond hierbij centraal hoe de inzet van formatieve toetsing bijdraagt aan het verbeteren van leervaardigheden. 

  Binnen het lectoraat houdt ze zich bezig met onderzoek naar de leerbehoeften van leerlingen en hoe daar vervolgens naar te handelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht