Formatief toetsen: zelfreguleren kun je leren!

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Leerlingen die beschikken over zelfregulatievaardigheden, zoals kunnen plannen, monitoring en reflectie, presteren beter dan leerlingen die hier niet vaardig in zijn. Het is daarom belangrijk om al in het basisonderwijs met leerlingen een strategierepertoire te ontwikkelen en feedback te geven op het gebruik ervan.

Het doel van deze cursus is om je inzicht te geven in het belang van zelfregulatie en de wijze waarop je deze zelfregulatie van leerlingen kunt ontwikkelen met behulp van formatief toetsen. Dit inzicht verkrijg je aan de hand van een aantal artikelen waarnaar in de cursus wordt verwezen. Deze artikelen maken onderdeel uit van de lesstof. Er wordt daarbij specifiek ingezoomd op het effect van self- en peerassessment.

Let op: deze cursus gaat op maandag 30 september 2024 offline.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • uitleggen wat zelfregulatie inhoudt
 • aangeven waarom ontwikkeling van zelfregulatie bij leerlingen belangrijk is
 • uitleggen hoe formatief toetsen bijdraagt aan de ontwikkeling van zelfregulatie bij leerlingen
 • formatieve strategieën in de klas toepassen aan de hand van bestaande opdrachten
 • opdrachten voor de leerlingen ontwikkelen die aansluiten bij de formatieve strategieën
 • door middel van formatief toetsen bijdragen aan zelfregulatie bij leerlingen

Auteur

 • prof. dr. Desirée Joosten-ten Brinke

  Prof. dr. Desirée Joosten-ten Brinke is hoogleraar 'Leren van volwassenen' aan de Open Universiteit. Zij is sinds 1990 werkzaam bij de Open Universiteit als toetsdeskundige, docent en onderzoeker. In 2008 promoveerde zij op een proefschrift over het erkennen van verworven competenties. Van 2010 tot 2020 was zij lector Kwaliteit van toetsen en beoordelen/Technology enhanced assessment bij Fontys Lerarenopleiding in Tilburg, waarbij onderzoek naar de toetspraktijk van leraren en professionalisering van leraren centraal stond. Sinds 2020 is zij decaan van de faculteit Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit en verantwoordelijk voor de masteropleiding Onderwijswetenschappen. Daarnaast verzorgt zij webinars, trainingen en online cursussen om volwassenen, met name leraren en schoolopleiders, te professionaliseren.

 • dr. Kelly Beekman

  Dr. Kelly Beekman is lector Onderwijsexcellentie binnen het samenwerkingsverband van HZ, Roosevelt Centre for Excellence in Education (RCEE) en Scalda.

  De afgelopen jaren heeft Kelly in allerlei rollen en functies ervaring opgedaan in verschillende onderwijstypen. Na het vwo heeft ze de opleiding tot leraar basisonderwijs doorlopen en vervolgens onderwijswetenschappen gestudeerd aan de Open Universiteit. Ze heeft tien jaar in het basisonderwijs gewerkt als docent en later kwaliteitscoördinator, waarna ze haar onderwijscarrière vervolgde bij Pabo Avans Hogeschool. Hier werkte ze als hogeschooldocent en onderzoeker. Ook was ze binnen het Pabo Kenniscentrum intensief betrokken bij verschillende projecten, o.a. de academische opleidingsschool en het project Versterking samenwerking lerarenopleiding en werkveld (Scholen voor de toekomst).

  In 2015 is ze aan de Open Universiteit gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van formatieve toetsen op zelfregulatie en motivatie van basisschoolleerlingen. De vraag stond hierbij centraal hoe de inzet van formatieve toetsing bijdraagt aan het verbeteren van leervaardigheden. 

  Binnen het lectoraat houdt ze zich bezig met onderzoek naar de leerbehoeften van leerlingen en hoe daar vervolgens naar te handelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht