Begrijpend lezen: hoe kun je dat aanpakken?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 180 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Deze cursus is vooral bedoeld voor leerkrachten die werken met de lesmethode Nieuwsbegrip - nieuwe stijl.

Wat wil jij uiteindelijk met je leerlingen bereiken? Veelal wordt één gemeenschappelijk doel genoemd: dat leerlingen zichzelf optimaal kunnen ontplooien en zich kunnen redden in de maatschappij. We hebben tegenwoordig een goede geletterde basis nodig om dit laatste te kunnen bereiken. Het niveau van begrijpend lezen is één van de belangrijkste voorspellers voor de uitstroomrichting voor het vervolgonderwijs. Er is helaas een groot percentage leerlingen dat de basisschool verlaat met onvoldoende scores op begrijpend lezen. Het gevolg? Ze zijn hierdoor op de middelbare school onvoldoende in staat om teksten zelfstandig en met begrip te lezen, waardoor ze moeilijker mee kunnen komen op het schoolniveau dat bij hen past. Niet alleen op school, maar ook in het dagelijks leven is het van belang dat je begrijpend kunt lezen. Denk bijvoorbeeld aan praktische dingen als het lezen van een handleiding van een nieuw apparaat en deze informatie om kunnen zetten in handelen. Scholen werken over het algemeen met een begrijpend leesmethode, maar ondanks dat deze goed wordt gevolgd blijven de resultaten soms achter. Hoe zorg je ervoor dat je effectief gebruik maakt van je begrijpend leesmethode/-onderwijs zodat je leerlingen ook beter begrijpend leren lezen? Dat leer je in deze cursus. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • effectief gebruikmaken van je begrijpend leesmethode
 • inzien welke rol begrijpend luisteren speelt bij begrijpend lezen
 • belangrijke voorwaarden noemen om tot begrijpend lezen te komen
 • in jouw klas de woordenschat van leerlingen vergroten
 • in de klas effectief gebruikmaken van leesstrategieën
 • een goede lesopbouw binnen jouw lessen rondom begrijpend leesonderwijs implementeren
 • leerlingen goed leesonderwijs bieden, maar ze daarnaast ook goed voorbereiden op toetsen

Auteur

 • Loes Knaapen MSc

  Loes Knaapen is opgeleid als academisch leerkracht en orthopedagoog. Ze heeft zes jaar binnen een behandelpraktijk gewerkt als behandelaar en diagnost. Daarnaast heeft ze als onderwijskundig ontwikkelaar en voice-over gewerkt binnen een educatieve uitgeverij. Ze heeft toen meegewerkt aan een geïntegreerde begrijpend lees- en technisch leesmethode. Met haar onderneming ‘Loes Knaapen – orthopedagogiek en tekstredactie’ werkt ze met name met kinderen die last hebben van faalangst en redigeert ze teksten voor particulieren en bedrijven. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 180 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Reviewer

 • drs. Cor Bakker

  Cor Bakker is specialist taal- en leesonderwijs bij onderwijsadviesbureau Marant. Hij heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van leerkrachten bij het versterken van hun vakmanschap, zodat de kwaliteit van het taal- en leesonderwijs omhoog gaat.