Dyscalculie: begeleiding in de klas

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Deze cursus is het vervolg op de cursus: ‘Dyscalculie: van signalering naar diagnose’.

Kinderen met dyscalculie hebben vaak moeite met automatiseren, het oplossen van redactiesommen en het onthouden van procedures. In deze cursus zal, Marije van Oostendorp, de auteur, ingaan op de begeleiding van deze kinderen. Niet alleen op wat goede instructie is, een effectieve manier om redactiesommen aan te pakken, om getalbegrip te vergroten en het rekentempo te verhogen maar ook hoe ze ondersteund kunnen worden bij toetsen.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kun je benoemen welke problemen een leerling met dyscalculie tegenkomt
 • kun je het getalbegrip van kinderen met dyscalculie vergroten
 • weet je hoe je kunt werken aan het automatiseren bij leerlingen met dyscalculie
 • kun je leerlingen met dyscalculie helpen met het oplossen van redactiesommen
 • kun je ouders advies geven over dyscalculie en goed met ze samenwerken
 • weet je welke hulpmiddelen en materialen geschikt zijn voor rekenonderwijs aan leerlingen met dyscalculie

Auteur

 • drs. Marije van Oostendorp

  Marije van Oostendorp is orthopedagoog generalist en leerkracht, en gespecialiseerd in kinderen met rekenproblemen en dyscalculie. Ze doet reken- en dyscalculieonderzoek en begeleidt kinderen van 7 tot 17 met reken- en wiskundeproblemen. Ze adviseert scholen en mbo-colleges en geeft nascholing en college aan psychologen en orthopedagogen. Tevens verzorgt zij de opleiding tot rekenspecialist voor het po, vo en mbo bij de Onderwijsdesk in Laren. Ze heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de dyscalculie screener NDS en de test 3DM Dyscalculie. Marije is auteur van de boeken Aan de slag met rekenproblemen 1 en 2, het protocol Dyscalculie van Boomtestonderwijs en de methode Rekensprint Getalbegrip. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 150 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht