Dyslexie: diagnose en behandeling

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Ondanks extra hulp en oefeningen op school gaat het lees- en/of spellingniveau van kinderen met dyslexie maar weinig vooruit. Sommige kinderen krijgen een dyslexiebehandeling. Maar wat gebeurt er eigenlijk tijdens zo’n behandeling en wat is er anders dan de hulp die er op school geboden wordt? Zou het oefenen tijdens een dyslexiebehandeling wel zin hebben en wat zijn de effecten? Het antwoord hierop krijg je in deze cursus. Je krijgt niet alleen het antwoord op deze vragen, ook leer je aan de hand van wetenschappelijke inzichten meer over de (mogelijke) gevolgen van de resultaten op de dagelijkse onderwijspraktijk én zorgpraktijk. Wat kun jij als leerkracht met deze resultaten? De verbinding tussen onderwijs, zorg en wetenschap staat centraal in deze cursus.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus: 

 • begrijp je wat dyslexie is, welke vormen van dyslexie er zijn en wat er onder ernstige dyslexie valt
 • ken je de verklaringen voor lees- en spellingproblemen
 • weet je wat er binnen de dyslexiezorg wordt gedaan en kun je daarbinnen onderscheiden wat werkt
 • kun je je handelingsplannen beter afstemmen op kinderen met lees-en spellingmoeilijkheden

Auteur

 • drs. Liesbeth Tilanus

  Liesbeth Tilanus is momenteel orthopedagoog bij Marant, een onderwijsadviesbureau en behandelpraktijk voor kinderen met leer- en gedragsproblemen en onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze is gespecialiseerd op het gebied van dyslexie (diagnostiek en behandeling) en maakt continu de vertaalslag van de praktijk naar de wetenschap en van de wetenschap naar de praktijk. Ook is ze de bedenker van verschillende educatieve (spel)producten, zoals het memoryspel Dizzy en boekenlegger aap

 • Kim van der Heijden MSc

  Kim van der Heijden studeerde pedagogische wetenschappen aan de Radboud Universiteit. Na haar master merkte ze dat ze veel kennis had opgedaan over leerproblemen, maar onvoldoende zicht had op wat er in de klas gebeurt. Ze volgde daarom, naast haar werk als orthopedagoog, een deeltijdopleiding aan de pabo. Het werk als leerkracht zorgde voor verdieping en maakt dat ze zich beter kan inleven in de klassensituatie. Momenteel is Kim werkzaam als orthopedagoog bij Marant, een onderwijsadviesbureau en behandelpraktijk voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Ze is een deel van de week bezig met diagnostiek en behandeling van leerproblemen zoals dyslexie, en geeft daarnaast trainingen aan pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Reviewer

 • Loes Knaapen MSc

  Loes Knaapen is opgeleid als academisch leerkracht en orthopedagoog. Ze heeft zes jaar binnen een behandelpraktijk gewerkt als behandelaar en diagnost. Daarnaast heeft ze als onderwijskundig ontwikkelaar en voice-over gewerkt binnen een educatieve uitgeverij. Ze heeft toen meegewerkt aan een geïntegreerde begrijpend lees- en technisch leesmethode. Met haar onderneming ‘Loes Knaapen – orthopedagogiek en tekstredactie’ werkt ze met name met kinderen die last hebben van faalangst en redigeert ze teksten voor particulieren en bedrijven.