“Ik denk, dus ik besta” – filosoferen met kinderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Filosoferen klinkt moeilijk en veel mensen denken dat het niet geschikt is voor kinderen, maar niks is minder waar. Iedereen kan het, zelfs als je pas vier jaar bent! Kinderen stellen niet voor niets honderden waarom-vragen. Je kunt dus in alle groepen van het basisonderwijs filosoferen met kinderen. Door te filosoferen leren leerlingen hun gedachten, ideeën en meningen onder woorden te brengen. Ze leren zelf na te denken, kritisch te zijn en niet meer zomaar een ander na te praten. Juist in de huidige tijd waarin ontwikkelingen snel gaan en morele normen en waarden lijken te veranderen is het belangrijk dat kinderen goed en zelfstandig kunnen denken, dat ze de boel op zijn kop kunnen gooien en op nieuwe manieren naar oude dingen kunnen kijken.

In deze cursus wordt de basis van filosoferen met kinderen besproken. Er wordt toegelicht wat filosoferen precies is en wat het niét is. Ook wordt er ingezoomd op jouw rol bij het filosoferen met je leerlingen en hoe je een filosofisch gesprek kunt opbouwen. Daarbij vind je praktische suggesties en werkvormen voor de praktijk, geïllustreerd door praktijkopnames. Wees gerust: als je hiermee aan de slag gaat, hoeft het niet meteen helemaal goed te gaan. Bovendien, wat is goed? Daar kun je over filosoferen!

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • toelichten welke kennis en vaardigheden leerlingen opdoen door te filosoferen.
 • een filosofisch gesprek opbouwen en begeleiden.
 • denkprikkels inzetten om vragen, verwarring of verwondering op te roepen bij leerlingen.
 • filosofische vragen verder met de leerlingen onderzoeken door het stellen van graaf- en doorgraafvragen.
 • met de leerlingen reflecteren op een filosofisch gesprek.
 • verschillende werkvormen inzetten om te filosoferen met kinderen.

Auteur

 • Fabien van der Ham

  Fabien van der Ham is gespecialiseerd in filosoferen met kinderen. In 2012 richtte zij Filosovaardig op, een kennis- en inspiratieplatform over filosoferen met kinderen. Ze gaf tien jaar lang filosofielessen op basisscholen. Tijdens deze lessen ontwikkelde zij lesmaterialen en spellen om tijdens filosofielessen te kunnen gebruiken. Deze worden uitgegeven via de uitgeverij van Filosovaardig, zoals de Praatprikkels, waarvoor ze in 2012 de Berrie Heesen Prijs won en waarvan er al ruim 32.000 zijn verkocht. In haar filosofielessen draait het om wat de kinderen zelf denken. Geen kennis reproduceren, maar het stimuleren van het eigen denken.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht