Onderzoek: Hoe leerachterstanden in te halen?

Nieuws

 In hoeverre hebben de leerlingen in het basisonderwijs een leerachterstand opgelopen na de langdurige periode van thuisonderwijs? En belangrijker nog, hoe kunnen deze leerachterstanden worden opgelost? Motivaction zocht het uit in een grootschalig onderzoek onder bijna 900 leraren in het basisonderwijs, in opdracht van E-WISE. 

Welke leerachterstand wordt verwacht?
Bijna driekwart van de leerkrachten verwacht leerachterstanden bij hun leerlingen. Het grootste deel van de leerkrachten bij maximaal één op de vijf leerlingen en nog eens een kwart verwacht dat 20-40% van de leerlingen achterstanden hebben. 

10

De achterstand inhalen
Hoe reëel is de kans dat alle achterstanden dit jaar worden ingehaald? Bijna de helft van de leerkrachten verwacht dat dit mogelijk is, en wel binnen negen dagen. Iets meer dan een kwart geeft aan dat vijf dagen afdoende is. Wat daarvoor nodig is? De zomervakantie inkorten zou door de leerkrachten niet op prijs worden gesteld. Van alle genoemde maatregelen wordt het vervangen van studiedagen door lesdagen beschouwd als het meest effectief én haalbaar. 41% is dan ook voorstander van het doorvoeren hiervan. 

a

"Het vervangen van studiedagen door lesdagen is het meeste effectief en haalbaar"

Studiedagen vervangen door online nascholing 
Opvallend om te zien in het onderzoek is dat 67% van de groep die haar studiedagen wil gebruiken voor het wegwerken van de leerachterstand, positief staat tegenover het idee om dan de eigen nascholing online in te vullen. Dit alternatief is dan ook het verder onderzoeken waard. Ellen Smit, directeur E-WISE, zegt hierover: 

“Het is mooi om te zien dat leraren bereid zijn te investeren in het wegwerken van de achterstanden. Door het intensieve online werken de laatste weken, zien steeds meer leerkrachten de voordelen van online onderwijs. Zelf beslissen wanneer en welke nascholingen je volgt wordt als efficiënt en effectief ervaren.” 

a

Gemiddeld hebben leraren 2,1 uur per week beschikbaar voor de eigen ontwikkeling. Deze professionaliseringsuren worden door 47% van de leerkrachten nu nog deels online en deels fysiek ingevuld, maar dit gebeurt steeds vaker online. 

a

Meer informatie
Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Ellen Smit, directeur E-WISE (ellen.smit@e-wise.nl). Heeft u interesse in het volledige onderzoeksrapport? Vraag het onderzoeksrapport 'Onderwijs in tijden van Corona - Suggesties om leerachterstand op te lossen' aan via info@e-wise.nl.  

Informatie over E-WISE en ons aanbod van online geaccrediteerde nascholingsproducten vindt u op deze website.