Kindermishandeling: werken met de verbeterde meldcode

Nieuws

Sinds 2019 is de verbeterde meldcode van kracht. Deze verplichte meldcode helpt leraren om slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling eerder in beeld te hebben. Het is een professionele norm geworden om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Een beladen onderwerp aangezien niemand zich schuldig wil maken aan onterechte beschuldigen aan het adres van ouders.

Om leraren beter te kunnen informeren over de verbeterde meldcode hebben wij in samenwerking met Sandra Nootenboom de cursus 'Kindermishandeling: werken met de verbeterde meldcode' ontwikkeld. Deze cursus gaat over het herkennen en handelen bij het vermoeden van kindermishandeling en het nemen van de stappen van deze verbeterde meldcode.

Naar de cursus