Online nascholing voor leraren
 

Doorstromen van groep 2 naar 3

Informatie: 

De overgang van groep 2 naar 3 is een van de meest besproken overgangen in de basisschoolperiode. Kinderen in groep 2 leren vooral informeel (spelend). In groep 3 wordt van hen verwacht dat ze starten met het formele leerproces. Deze vorm van leren is voor sommige kinderen te groot, ze zijn nog niet toe aan het formele leren. Andere kinderen daarentegen zouden de stap al veel eerder kunnen maken.

Hoe zorg je er als leerkracht voor dat de doorstroom van groep 2 naar 3 zo vloeiend mogelijk verloopt? Ben jij ook op zoek naar een werkwijze voor een ononderbroken ontwikkeling? In deze Extra wordt in ongeveer 15 minuten ingezoomd op een vloeiende doorstroom van groep 2 naar 3. Eerst wordt gekeken naar beslissingen die gemaakt moeten worden op teamniveau. Er wordt hierbij ingegaan op de visie, het doorstroomprotocol en verschillende mogelijkheden om de groepen te organiseren. Vervolgens wordt ingegaan op leerkrachtniveau. Er wordt hierbij gekeken naar ondersteuning die je de leerlingen kunt geven bij het ontwikkelen van executieve vaardigheden, de inzet van spel, ontwikkelingsmateriaal en bij taal en rekenen.

Leerdoelen: 

Na afloop van deze Extra kun je: 

  • met collega’s beredeneerd in gesprek gaan over jullie visie op de doorstroom van groep 2 naar 3

  • op team- en leerkrachtniveau keuzes maken die een vloeiende doorstroom van groep 2 naar 3 mogelijk maken

Docent: 

Aafke Bouwman

Aafke Bouwman is zelfstandig adviseur, trainer en coach met als expertise het jonge kind en taal-lezen. Zij was onder andere schoolleider en werkte met combinatiegroepen 2-3. Aafke is coauteur van verschillende publicaties over het onderwijs aan het jonge kind en taal-lezen, waaronder Vloeiend van groep 2 naar 3 (2019).

Foto: Dorieke fotografie