Online nascholing voor leraren
 

Omgaan met kinderen van gescheiden ouders

Informatie: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het aanbod toegevoegd.

20 mei 2020
Preview video: 

Leerdoelen: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het aanbod toegevoegd.

Auteur: 

Pieter Stoop

Sinds 1985 werkt Pieter Stoop in het basisonderwijs en heeft als leraar onder-, midden- en bovenbouw, als Interne Coördinator Leerlingenzorg èn als lid van het management zo’n beetje alle facetten van dat onderwijs leren kennen. Sinds 2014 heeft de zorg aan kinderen met een (echt)scheidingsachtergrond zijn speciale aandacht. Sinds een training tot KIES-coach vraagt hij herkenning van en erkenning voor het verdriet en de problemen die deze kinderen ervaren op school en helpt leraren en organisatie aan de juiste kennis en vaardigheden om op een correcte en verantwoorde manier deze kinderen en hun ouders te benaderen. In 2017 werd Pieter door een jury van deskundigen en een jongerenpanel unaniem uitgeroepen tot Koploper in de door de overheid uitgeschreven Divorce Challenge. Zijn winnend idee dat iedere school met een ScheidingsExpert thuis moet worden in scheiding, draagt hij sindsdien uit door het verzorgen van (team)trainingen, cursussen en voorlichting vanuit de Stichting EKSS (Expertisebureau Kind School Scheiding).

dr. Inge van der Valk

Inge van der Valk is universitair docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Jeugd & Gezin van het Departement Educatie en Pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Zij studeerde psychologie in Leiden en promoveerde in Utrecht. Naast haar onderwijs onderzoekt zij sinds 1999 de samenhang tussen ouderlijke conflicten, ouderlijke scheiding en het functioneren van kinderen en jongeren. Daarbij is zij onder meer met een longitudinaal onderzoek nagegaan wat de gevolgen van een ouderlijke scheiding zijn voor jongeren, heeft zij zich gericht op verschillen tussen conflictueuze en niet-conflictueuze scheidingen, en heeft een effectonderzoek uitgevoerd naar het preventieve interventieprogramma KIES voor scheidingskinderen. Naast onderwijs en onderzoek is zij nauw betrokken bij de praktijk, onder meer als onderzoeksadviseur van diverse projecten rondom scheiding en kinderen, en als hoofd-auteur van de revisie van de Richtlijn scheiding en problemen van jeugdigen.