Online nascholing voor leraren
 

Populaire mythes rondom leren

Informatie: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd. 

Onderwijskundigen, -technologen en -psychologen, innovatoren en hervormers van leren en leeromgevingen, politici, bestuurders, en onderwijsadviseurs staan allemaal in de rij om te laten zien hoe innoverend en vooruitstrevend zij (kunnen) zijn. Zij roepen van alles en implementeren naar hartenlust, niet gebaseerd op solide bewijs verkregen uit de onderwijswetenschappen, maar vooral op basis van geloof, filosofie en/of een aantal hardnekkige mythes. Gevolg hiervan is op z’n best suboptimaal onderwijs en op z’n slechtst slecht onderwijs, maar ook innovatiemoeheid en ontevredenheid bij o.a. leraren, ouders en leerlingen.

Deze cursus zal vanuit de wetenschap kijken naar een aantal mythes, zoals leerstijlen, de leerpiramide, de beperkte houdbaarheid van kennis en ontdekkend leren als leerstrategie.

4 februari 2020
Preview video: 

Leerdoelen: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd. 

Auteur: 

prof. dr. Paul A. Kirschner dr.h.c.

Paul A. Kirschner is Universiteitshoogleraar en hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit. Hij was ook Visiting Professor Onderwijs met een leerstoel in Leren en Interactie in de Lerarenopleiding aan Oulu University (Finland) waar hij ook een Eredoctoraat heeft (doctor honoris causa). Hij heeft zitting gehad in de Onderwijsraad in de periode 2000-2004 en is lid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF. Hij is Fellow of the American Educational Research Association, de International Society of the Learning Sciences (ISLS) en van de Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Science of the Royal Dutch Academy of Sciences (NIAS-KNAW). Hij was President van de International Society for the Learning Sciences (ISLS) in de periode 2010-2011. Hij is Hoofdredacteur van de Journal of Computer Assisted Learning en Commissioning Editor van Computers in Human Behavior, en auteur van Ten steps to complex learning (Routledge/Erlbaum). Hij schrift ook regelmatig voor Didactief (de kolom KirschnerKiest over wat docenten kunnen met wetenschappelijke resultaten). Daarnaast is hij medeauteur van het boek Jongens zijn slimmer dan meisjes XL. Hij wordt gezien als expert op veel gebieden en vooral computerondersteund samenwerkend leren (CSCL), het ontwerpen van innovatieve, elektronische leeromgevingen, mediagebruik in het onderwijs en het verwerven van complex cognitieve vaardigheden.