Online nascholing voor leraren
 

Een goede toets start met een goed ontwerp!

Informatie: 

Als leerkracht wil je weten wat je leerlingen weten en kunnen. Je wilt weten of de doelen van de lessen bereikt zijn. Hiervoor kun je toetsen inzetten. Maar effectief en efficiënt toetsen is niet eenvoudig. Je kent waarschijnlijk ook in je eigen praktijk de frustraties bij het nakijken van toetsen als blijkt dat er toch misschien meerdere antwoorden juist zijn of de frustraties van de leerlingen bij het maken van een toets als de toets toch geen goede afspiegeling is van de lesstof. Hoe zorg je dat je toetsen inderdaad inzicht geven in de kennis en kunde van je leerlingen? In deze cursus leer je aan de hand van vijf vragen een goed ontwerp te maken voor je toetsen.

1 augustus 2020
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • de vijf ontwerpvragen formuleren
  • onderscheid maken tussen de formatieve en summatieve functie van toetsen
  • bepalen wanneer je toetst: na een leerproces, voorafgaand aan een leerproces, en/of gedurende een leerproces
  • aangeven wie er bij toetsen betrokken zijn (collega’s, leerlingen, peer- en self-assessment, ouders, management)
  • bepalen wat je toetst (cognitief/motorisch/affectief, product/proces)
  • vaststellen hoe je toetst (toetsvormen, organisatie)
  • een passende toets ontwerpen
  • de kwaliteit controleren van toetsen die door anderen ontwikkeld zijn
  • bepalen op welke manier je wilt toetsen
Auteur: 

dr. Desirée Joosten-ten Brinke

Dr. Desirée Joosten-ten Brinke studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente en is afgestudeerd bij de vakgroep Onderwijskundige Meetmethoden en Data-analyse. Vanaf 1990 is zij werkzaam als universitair hoofddocent bij de Open universiteit. Zij promoveerde daar in 2008 op het proefschrift getiteld ‘Assessment of prior learning’. Vanaf 2010 is Desirée tevens lector Kwaliteit van toetsen en beoordelen bij Fontys lerarenopleiding Tilburg. Haar onderzoeks- en onderwijsfocus is gericht op kwaliteit van toetsen en beoordelen, digitaal toetsen, EVC en formatief beoordelen. Zij begeleidt docenten en promovendi bij hun onderzoek naar deze thema’s en verzorgt trainingen voor docenten en leden van examencommissies.

Sinds 2016 is Desirée opleidingscoördinator van de masteropleiding Toetsdeskundige. Bij deze opleiding is zij tevens docent voor de vakken ‘Toetslandschap’ en ‘Technologie ondersteund toetsen’. Desirée is lid van de Expertgroep Toetsen primair onderwijs, hoofdredacteur van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk en (mede)auteur van boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van toetsen en beoordelen.