Online nascholing voor leraren
 

Feitelijke teksten schrijven in de midden- en bovenbouw

Informatie: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd.

Op veel basisscholen werken leerkrachten met vormen van onderzoekend leren, waarbij kinderen in kleine onderzoekscycli informatie over een onderwerp verzamelen, die ze in een werkstuk of presentatie moeten weergeven. Ook doen kinderen vaak kleine proefjes, waarover ze dan een verslag moeten schrijven. Bij dergelijke opdrachten is het belangrijk dat bewust gewerkt wordt aan schrijfvaardigheid en aan ‘academisch’ taalgebruik, ofwel schooltaal. Kennis over schooltaal is daarbij essentieel, zowel bij de leerkrachten als (in een bij de leeftijd passende vorm) bij de kinderen.

In deze cursus gaat het over het schrijven bij kleine onderzoekjes, waarbij kinderen hun informatie voornamelijk uit teksten moeten halen. Hoe kun je ze als leerkracht beter begeleiden bij het schrijven over gevonden informatie? Feitelijk informerend schrijven is voor kinderen op de basisschool niet eenvoudig. Het is van groot belang voor hun schoolsucces dat ze het leren.

De focus op schrijven kan leiden tot gelijktijdige ontwikkeling van ‘wetenschappelijk’ denken, schoolse taalvaardigheid en vakkennis.

1 augustus 2019
Leerdoelen: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd.

Auteur: 

drs. Suzanne van Norden

Suzanne van Norden schreef meerdere boeken over communicatief en geïntegreerd taalonderwijs, waaronder Taal leren op eigen kracht (2004) en Iedereen kan leren schrijven (tweede herziene druk 2018). Zij is trainer op het gebied van schrijven in het onderwijs en pabodocent Nederlands aan de Marnix Academie. Zij houdt een blog bij over schrijven in het basisonderwijs op www.iedereenkanlerenschrijven.blogspot.nl.