Online nascholing voor leraren
 

Begrijpend lezen: hoe kun je dat aanpakken?

Informatie: 

Wat wil jij uiteindelijk met je leerlingen bereiken? Veelal horen we één gemeenschappelijk doel terugkomen: dat leerlingen zichzelf optimaal kunnen ontplooien en zich kunnen redden in de maatschappij. We hebben tegenwoordig een goede geletterde basis nodig om dit laatste te kunnen bereiken. Het niveau van begrijpend lezen is één van de belangrijkste voorspellers voor de uitstroomrichting voor het vervolgonderwijs. Er is helaas een groot percentage leerlingen dat de basisschool verlaat met onvoldoende scores op begrijpend lezen. Het gevolg? Ze zijn hierdoor op de middelbare school onvoldoende in staat om teksten zelfstandig en met begrip te lezen, waardoor ze moeilijker mee kunnen komen op het schoolniveau dat bij hen past. Niet alleen op school, maar ook in ons dagelijks leven is het van belang dat je begrijpend kunt lezen. Denk bijvoorbeeld aan praktische dingen als het lezen van een handleiding van een nieuw apparaat en deze informatie om kunnen zetten in handelen. Scholen werken over het algemeen met een begrijpend leesmethode, maar ondanks dat deze goed wordt gevolgd, blijven de resultaten soms achter. Hoe zorg je ervoor dat je effectief gebruik maakt van je begrijpend leesmethode/-onderwijs, zodat je leerlingen ook beter begrijpend leren lezen?

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • effectief gebruik maken van je begrijpend leesmethode
  • omschrijven welke rol begrijpend luisteren speelt bij begrijpend lezen
  • belangrijke voorwaarden noemen om tot begrijpend lezen te komen
  • benoemen hoe je in jouw klas de woordenschat van leerlingen vergroot
  • benoemen op welke manier je in de klas effectief gebruik maakt van leesstrategieën
  • een goede lesopbouw binnen jouw lessen rondom begrijpend leesonderwijs implementeren
  • leerlingen goed leesonderwijs bieden, maar ze daarnaast ook goed voorbereiden op toetsen
Auteur: 

Loes Knaapen

Loes Knaapen is orthopedagoog bij Marant, een onderwijsadviesbureau en behandelpraktijk voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Ze geeft kinderen met (ernstige) lees- en spellingproblemen ondersteuning door hen te onderzoeken en begeleiding te bieden. Hierbij werkt ze met plezier samen met ouders en scholen.

Reviewer: 

drs. Cor Bakker

Cor Bakker is specialist taal- en leesonderwijs bij onderwijsadviesbureau Marant.  Hij heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van leerkrachten bij het versterken van hun vakmanschap, zodat de kwaliteit van het taal- en leesonderwijs omhoog gaat.