Online nascholing voor leraren
 

Technisch lezen: hoe kun je dat aanpakken?

Informatie: 

In het basisonderwijs wordt onderscheid gemaakt in ‘technisch lezen’ en ‘begrijpend lezen’. Dit wordt vaak los van elkaar gezien, maar ze vormen een onafscheidelijk geheel. Wanneer een leerling technisch leert lezen, is het bezig met het decoderen (ontsleutelen) van wat er daadwerkelijk in letters beschreven staat. Zonder technisch te kunnen lezen, kan een tekst ook niet begrepen worden, dus kan een leerlingook niet leren van wat er in de tekst staat. Technisch lezen is dus een voorwaarde om te komen tot begrijpend lezen. In deze cursus gaat het om het technisch lezen. De cursus maakt onderscheid in aanvankelijk, vlot en vloeiend lezen. Wanneer je het vlot en vloeiend lezen beheerst, ben je leesvaardig.

Deze cursus is een start-/opfriscursus, ideaal voor startende leerkrachten of leerkrachten die er tijdelijk uit zijn geweest. In de cursus maak je kennis met de belangrijkste aspecten van effectief leesonderwijs. Je ziet diverse praktijkvoorbeelden die worden gekoppeld aan veelgebruikte leesmethodes, en je maakt ook een koppeling naar je eigen praktijk.

Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • effectief gebruikmaken van je leesmethode
  • benoemen welke vaardigheden er bij het aanvankelijk lezen horen
  • uitleggen welke effectieve leesinstructies er bij vlot lezen horen en kun je uitleggen wat de gevaren hierbij zijn
  • uitleggen wat vloeiend lezen is, wat het belang hiervan is en hoe kinderen gestimuleerd worden om vloeiend te lezen
  • verschillende oefenvormen inzetten, om ervoor te zorgen dat er herhaling plaatsvindt
  • de kenmerken van effectieve leesfeedback benoemen en aangeven hoe je dit bij welk type kind toepast
Docent: 

drs. Cor Bakker

Cor Bakker is specialist taal- en leesonderwijs bij onderwijsadviesbureau Marant. Hij heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van leerkrachten bij het versterken van hun vakmanschap, zodat de kwaliteit van het taal- en leesonderwijs omhoog gaat.

Loes Knaapen MSc

Loes Knaapen is orthopedagoog bij Marant, een onderwijsadviesbureau en behandelpraktijk voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Ze geeft kinderen met (ernstige) lees- en spellingproblemen ondersteuning door hen te onderzoeken en begeleiding te bieden. Hierbij werkt ze met plezier samen met ouders en scholen.