Online nascholing voor leraren
 

Pesten! Of plagen?

Informatie: 

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor pesten en het voorkomen en tegengaan hiervan. Mede door de maatschappelijke discussie over dit onderwerp is sinds 1 augustus 2015 de wet Sociale Veiligheid van kracht. De rol van de leerkracht is essentieel bij het voorkomen en tegengaan van pesten, zo blijkt uit onderzoek. In de praktijk voelen leerkrachten zich echter vaak handelingsonbekwaam. Want wat is pesten nu eigenlijk? Hoe kun je pesten signaleren en aanpakken? En beter nog; hoe kun je pesten voorkomen? Deze cursus geeft je concrete handvatten en tips om pesten te voorkomen en waar nodig aan te pakken.

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • benoemen wat pesten is
  • de verschillen tussen pesten en plagen benoemen
  • beschrijven in welke vormen pesten voorkomt
  • uitleggen dat pesten een groepsproces is en iedereen in de groep een rol heeft bij pesten
  • pesten signaleren
  • toelichten wat succes- en faalfactoren zijn bij het voorkomen en tegengaan van pesten
  • een aantal concrete tips en handvatten om pesten te voorkomen en op te lossen toepassen
Docent: 

Veerle Rijntjes MSc

Veerle Rijntjes heeft Facility Management en Sociologie gestudeerd. Daarna is zij gaan werken bij het Kennis- en expertisecentrum sociale veiligheid & groepsvorming. Dit kenniscentrum is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en stelt zich tot doel om de sociale veiligheid in het onderwijs en daarbuiten te vergroten. Ze is tevens verbonden aan het KiVa-programma. KiVa is een programma waarmee de sociale vaardigheden van leerlingen worden verbeterd waardoor een positieve sfeer wordt gecreƫerd in de groep en pesten wordt voorkomen.