Online nascholing voor leraren
 

Dyslexie: diagnose en behandeling

Informatie: 

Heeft oefenen met kinderen met dyslexie zin? Het antwoord hierop krijg je in deze cursus. Je krijgt niet alleen het antwoord op deze vraag, ook leer je aan de hand van wetenschappelijke inzichten meer over de (mogelijke) gevolgen van de resultaten op de dagelijkse onderwijspraktijk én zorgpraktijk. Wat kun jij als leerkracht met deze resultaten? De verbinding tussen onderwijs, zorg en wetenschap staat centraal in deze cursus.

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • aangeven wat dyslexie is, welke vormen van dyslexie er zijn en wat onder ernstige dyslexie valt
  • uitleggen welke verklaringen er zijn voor lees- en spellingproblemen
  • toelichten wat er binnen de dyslexiezorg wordt gedaan en kun je daarvan aanduiden wat werkt
  • handelingsplannen beter afstemmen op kinderen met lees-en spellingmoeilijkheden
Docent: 

drs. Liesbeth Tilanus

Liesbeth Tilanus is momenteel orthopedagoog bij Marant, een onderwijsadviesbureau en behandelpraktijk voor kinderen met leer- en gedragsproblemen en onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze is gespecialiseerd op het gebied van dyslexie (diagnostiek en behandeling) en maakt continu de vertaalslag van de praktijk naar de wetenschap en van de wetenschap naar de praktijk. Ook is ze de bedenker van verschillende educatieve (spel)producten, zoals het memoryspel Dizzy en boekenlegger aap